Login:
Password:

Forgot password? Register

Article


58
Open letter to Greek President (Fun)
Posted 6 years ago by
Sivert Hoyem    
Report


Καλημέρα πολίτες της sGreece.

Είμαι στη δυσάρεστη θέση να επιστρέψω μετά από καιρό στην αρθρογραφία εξαιτίας της συμπεριφοράς του Προέδρου της χώρας, GforGreece .

Ο εν λόγω κύριος, όντας έμπειρος στη θέση του CP, επέστρεψε πριν από 5 μόλις μέρες και παίρνοντας ελληνική υπηκοότητα έβαλε υποψηφιότητα για την προεδρία.

Η μικρή και πολύ λογική κοινότητά μας, από την πρώτη στιγμή τον προέτρεψε να επιστέψει σε κάποια ελληνική στρατιωτική ομάδα και να αφαιρέσει το σέρβικο avatar, δεδομένου ότι ο ίδιος πρόεδρος και όλοι μας, έχουμε σταματήσει να βαράμε υπέρ Σέρβων (μετά την προδοσία τους με την Πελαγονία )

Παρά τις συστάσεις μας ο Πρόεδρος αδιαφόρησε πλήρως, ούτε καν απάντησε και δεν φρόντισε από θέμα διπλωματίας έστω να αποστείλει ένα pm και να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Φυσικά, αυτό είναι ένα πταίσμα μπροστά σε αυτό που έκανε μετά.

Χωρίς να ρωτήσει την Βουλή, χωρίς να κάνει δημοψήφισμα, σχεδόν "αποφασίζοντας και διατάζοντας" βγάζει τη χώρα μας από τη συμμαχία Phoenix με άρθρο από την επίσημη εφημερίδα του Κράτους.

Μας ξεφτιλίζει παγκοσμίως, λίγες ώρες μετά τη μεγάλη νίκη της συμμαχίας στην Σιλεσία, επειδή λέει δεν μας έδωσαν supplies, δώσαμε άπειρα εμείς, είναι ανοργάνωτοι κλπ κλπ

Και ρωτάω με το απλό μου μυαλό.

- Σε υποχρέωσε κανείς να δώσεις όπλα?
- Το ότι είναι ανοργάνωτοι σημαίνει ότι τους παρατάμε? Αν θυμάμαι καλά έτσι ήταν πάντα η συμμαχία μέσες άκρες
- Πότε πολέμησε η Ελλάδα για τα supplies? Τι είμαστε, τίποτα ξεφτίλες που αυτό μας νοιάζει?
- Με ποιο δικαίωμα παίρνεις αυτή την απόφαση χωρίς να ρωτήσεις κανένα? ΚΑΝΕΝΑ?!

Είσαι πραγματικά ανεκδιήγητος.

Δεν έχω κάτι άλλο να πω.


Απαιτώ να αποσυρθεί το άρθρο, να ζητήσεις συγγνώμη από συμμάχους και συμπολίτες και να σκεφτείς λογικά. Αν οι Έλληνες θέλουν να γίνουμε ουδέτεροι με δημοψήφισμα έχει καλώς. Το κανονίζουμε και φεύγουμε σαν κύριοι. Όχι σαν ξεφτίλες που κλαίγονται για όπλα.

Αν παραμείνεις στην απόφασή σου, Τρίτη απόγευμα και μετά από επικοινωνία με τους Βουλευτές θα κατεβάσω impeachment.


Διαβάστε τι έγραψε στο Γερμανό CP. Πόσο ρεζίλι δηλαδή?


Το καλό που σου θέλω να μην είναι τρολάρισμα. Τέτοιο πράγμα, από το κρατικό org που έχει κάνει ήδη συμμάχους και Έλληνες να αφρίζουν είναι για διαδικτυακό σταύρωμα (aka impeachment)


To my foreign readers, bad trolling from the country's mechanisms has its costs.
http://primera.e-sim.org/law.html?id=39187


Με εκτίμηση,

gagar

Previous article:
Makedonia, Ephialtes in our big win? (6 years ago)

Next article:
Υποψηφιότητα για CP - Country President candidacy (6 years ago)

ESim
or
Register for free
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Furia | Pandoria esim political game
Play on