Login:
Password:

Forgot password? Register

Article


21
Türkiye'nin Mevcut Durumu ve Politikası (Political)
Posted 2 years ago by
OsmanPamukoglu    
Report


eTR'ye bir bakış

Hepimizin bildiği üzere ateşkesle ertelenmiş Dünya Savaşı bir kez daha alevlendi Lakin Türkiye açısından bu savaş aslında hiçbir zaman bitmemişti. Ateşkes benim başkanlık dönemimde gerçekleşti. Şu kadarını söyleyebilirim ki, ateşkes bildirisi yayımlandıktan sonra dahi EVO'nun Türkiye'ye taaruzları devam etti. Özellikle Ukrayna cephelerinde epey zorlayıcı olduklarını ifade edebilirim. Öyle ki, ülkesini bir anda "oyunu bıraktık" diyerek çaresizliğe terk edenler bile eminim milyarları geçen hasarlarla olan Ukrayna savaşlarını bizlerin kazanabileceğini düşünmüyordu. Neyseki bizler her şeye rağmen bu ümitsizliğe kapılmadık ve tüm eTR'nin de yardımıyla direnmeyi başardık. Dünya Savaşı'nın yeniden ateşlenmesiyle ne yazık ki bir çok cephede savaşmak durumunda kaldık.Jomini'nin "Savaş Sanatı" eserinde de bahsettiği gibi, sizden güçlü bir rakiple karşı karşıyayken "Güç Birliği" ilkesiyle tüm savaşın seyrini en az cepheye indirmek, en mantıklı stratejidir. Bu yüzden bizler de küçülmeye gitmek ve "savunamayacağımızı" düşündüğümüz toprakları "koruması" üzere müttefiklerimize emanet ettik. Bu strateji aslında daha savaşın ilk kıvılcımları çıkıyorken ben ve burakyilmaz arasında konuşulmuş ancak ne kadar tatmin edici bir strateji olduğu konusunda çetin bir tartışmaya neden olduğu için ertelenmişti. Son günlerde bu stratejiye laf edenler ve bu laf edenleri "şakşak"larıyla alkışlayanlar var ki, vakti zamanında bu "şakşak"cılar meydana çıkıp "bu bir stratejik geri çekilmedir" diyorlardı. Hikmet şuradadır ki bu kişiler şimdi bu stratejiye söver oldular. Gerçekten egzantirik bir olay.

Kıbrıs'ta yaşanan hadiselerde, kontrol bir an için elimizden çıksa da yeniden kontrol altına aldığımızı net bir dille ifade edebilirim. Hakeza, Romanya ile olan savaşta da, gerek müttefikimiz Litvanya'yı rahatlatmak gerekse misillemelerle ve oyalayıcı rwlerle yeni çözüm stratejileri oluşturmak için geçici taktikler kullanıyoruz. Herkes şu konuda emin olabilir ki, Romanya'nın Ukrayna'dan çıkması için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Müttefiklerimizin çoğu çetin RWlerle mücadele halinde olmasına rağmen kolay kolay geri adım atmamış ve misillemelerine de devam etmiştir, halende ediyorlar. Bizler de aynı şekilde devam ediyoruz. Düşmanın savaş gücü elbet bir yerde kırılacak ve işte bizler o zamana kadar dirayetimizi ve inancımızı korumak zorundayız. Ancak elbette bu savaş gücünün kırılmasını oturduğumuz yerden beklemeyeceğiz.Gerekli ne varsa eTR yapmaya hazırdır. Kimse Türkiye'nin bu savaştan mağlup çıkacağını ya da çıkmak zorunda olduğunu idda edemez!

Başta Litvanya ve Polonya olmak üzere tüm müttefiklerimizin savaşlarını da takipteyiz ve liderleriyle diyaloglarımızı kesmiyoruz. Karşılıklı yardımlaşmalar ve fikir alışverişlerimiz de sürmektedir. Dünyanın en güçlü koalisyonlarından birine karşı, önemli MUlarını kaybetmiş bir devlet olmamıza rağmen, ayaktayız ve yıkılmadık, yıkılmayacağız da. Finlandiya gibi ekonomik önem arz eden toprakların kayıpları ekonomik spekülasyonlar yaratmış olsa da, Ekonomi Bakanlığı'na yapmış olduğumuz transferlerle durumu kısa sürede tamamen kontrolümüz altına alabileceğimizden şüpheniz olmasın.

Burada devlet kasasını tamamen açıklamayacağım elbette ancak ne yazık ki son hadiselerden sonra, bazılarının da şirketleri barbanın sattığını yok sayıp, har vurup harman savurmasının da etkisiyle, q5 silahkonusunda bir takım problemlerimiz mevcut. Bunların da gerekli önemleri alınmaya çalışılıyor ve inşallah bu konu en kısa zamanda bizim için önem arz eden konular arasından çıkacak. Halen Türkiye için vurmak isteyen ve vatanını her şeyden üstün tutan vatandaşlarımız için kanalımız açık ve paketlerimiz mevcuttur. Diğer devletlere nazaran Türkiye bu zorlu zamanları daha çok yaşamış bir devlettir. Kimi zaman hemen kimi zamansa bir süre sonra olayın üstesinden gelmeyi başarmış da bir devletir. İşte bizler Gladio Hükümeti olarak, bu zaman dilimini "hemen" yapmak için kollarımızı sıvadık. Elimizi taşın altına koyduk

Siz Türk halkına ve kendimize güvenimiz tam. Söz konusu devlet, söz konusu millet, söz konusu vatan, söz konusu bağımsızlıktır!


Hail eTR o7


Previous article:
Vatana İhanet Hususu Üzerine (2 years ago)

Next article:
Darbe ve Gerekçeleri (2 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Pandemia | Euforia | esim political game
Play on