Login:
Password:

Forgot password? Register

Article


16
Vatana İhanet Hususu Üzerine (Political)
Posted 2 years ago by
OsmanPamukoglu    
Report


Değerli eTR halkı

Bugün hep beraber vatanhainliği temasını işleyeceğiz. RP yapacağımı baştan belirteyim. Daha sonra "abartmayın oyun işte aq" diyenler çıkabilir. Bu not onlar içindir. Görünen o ki TR nin bu entrikalı günlerinde bir bilgilendirmeye ihtiyaç var.


Vatan hainliği içinde bulunduğun,haklarından yararlandığın, supplarını kullandığın ama tüm bunları yapmasan bile isminin önünde bulunan bayrağın sahibi devletin çıkarlarına ters düşecek hatta ona zarar verecek tutumlar sergilemektir.Peki insanlar neden vatan hainliği yaparlar? Bunun değişik nedenleri olabilir. Bencillik, koltuk sevdası, kin, hırs, istemeden yapılan vatan hainlikleri vs. şeklinde liste uzatılır. Dinde olduğu gibi Vatan konusunda da şahıslar temelde 3'e ayrılır. Yine tıpkı dinde olduğu gibi, inanlar,kafirler ve münafıklar. Güzel bir tevafuktur ki burada da münafıklar en zarar verici etmendir. Hz. Hamza'nın dediği gibi, "Gördüğümden değil görmediğimden korkarım"

Vatan hususunda bu kavramlar; Vatanseverler, Düşmanlar ve İçerdeki Düşmanlar şeklinde sıralanabilir. En tehlikelisi İçerdeki Düşmanlardır ancak aynı zamanda en zaafları bulunan taraf da bu şahıslardır.Peki nedir bunların zaafları? İçeri sızana kadar ki yaranma çabalarıdır.

Çok doğru bir sözdür, "Dostunu yakın, düşmanını daha yakın tut" sözü.


Zeki olduğunu iddia eden insanlar, bu sözün felsefesini iyi anlamış olmalıdırlar. Bu felsefenin anlamını iyi anlayan ve fiil olarak da bunu yapabilen insanlar, devletine düşman olan kimseleri bile devletinin menfaati doğrultusunda kullanabilir ve sonra kimliğini deşifre ederek bu zaatlara hoşçakal diyebilir. Elbette bunu yapmak birtakım riskleri de beraberinde getirir.Öncelikle bu kişi sizin ona olan inancınızdan emin olmalıdır. İkinci olarak sizin de "zaaf"larınızın olduğunu sanmalıdır. Başkalarının arkasından konuşmak gibi ya da devlet menfaatine aykırı tutum sergiliyormuşsunuz gibi bilmeli. Bunu bilmeli ki kendini güvende hissetsin. Rahat hareket edebilsin. Rahat etmesi çok önemlidir. Çünkü insanı öldüren şey, HUZUR'dur. Huzursuz insan her zaman tedbirli olan insandır.

Bırakın düşmanlarınıza laf taşısın, aranızı bozmaya çalışsın, hatta sizi yanlış politikalara sürüklemeyi denesin, çalmaya cürret etsin... Risk burada devreye girer. Bazen susmak zorunda kalabilir ya da gözünüzden kaçırabilirsiniz. Lakin ortadaki kumarın büyüklüğü göz önüne alındığında, büyük hırsızlıklar harici susmak, o anki savaşı kaybetmenize ancak ana muharebeyi kazanmanıza yol açabilir. Temkinli ve yere sağlam basmak sizin için her şeyden önemli olmalıdır. Ayrıca güveneceğiniz insanları da iyi bilmeniz ve seçmeniz gerekir. Bazen yıllanmış dostlar bile gözünü kırpmadan arkanızdan kurşun sıkabilir. Paranoyak olun demiyorum ancak unutmayın ki Paranoyaklar daha uzun yaşar

Herkes büyük ya da küçük, devletinin çıkarlarına ters hareket edebilir. Sonuç olarak devlet bizim babamızdır ve her evladın zaman zaman hayırsızlığı olur. Mühim olan sürekliliktir. Kişi bunu alışkanlık haline getirirse bu gafletin içine düşmüş demektir. Hele ki bundan marifetmişcesine bahsetmeye başladıysa bu Dessas kişinin gaflet uykusuna yattığından net bir dille konuşabiliriz.


Vicdan sahibi hainler de vardır. Bu kişiler bahanelere başvururlar. Vicdan sahibi her insanın yaptığı gibi. Bu kişiler bahaneleri bitene kadar ya da biri gerçekleri-her ne kadar duymak istemeseler de- yüzlerine vurana kadar en en en tehlikelisidirler. Ancak ardından onları büyük bir yıkım bekler. Durumu farkına vardıklarında derin bir pişmanlık duyarlar.

Devlet insan değildir. Birçok yüzü bulunur. Bu yüzden kalıcı olan isminiz olmaz. Kalıcı olan hizmetlerinizdir. Kalıcı olan yaptıklarınızdır. Devlet ihaneti de unutmaz hizmeti de. Bu konuda devlet biraz adaletsizdir. ÇÜNKÜ DEVLET, HİZMETİ ÖDÜLSÜZ BIRAKABİLİR AMA İHANETİ CEZASIZ BIRAKMAZ. Bizler bugün hükümet olarak, ne RWleri unutacağız, ne söylenen sözleri unutacağız, ne tutulmayan sözleri, ne entrikaları ne de yapılan iyi şeyleri. Devlete verilebilecek en büyük hizmet ise feragattır. Çünkü bu fedakarlığı herkes yapamaz.

Bir diğer önemli husus da devlete zamanında hizmet edenlerin asla ihanet edemeyeceğini ya da ihanet edenlerin de asla hizmet edemeyeceğini düşünmektir. Doğrusu bunu düşünen de düşündüren de istemli ya da istemsiz devlete ihanet içindedir. Özellikle ithamlar bir kişinin adı üstünden bir güruha yapılıyorsa. Değişmeyen tek şey değişimdir. Tıpkı zaman gibi, kişiler,fikirler, bağlılıklar da değişir. Bunun somut örneklerini en iyi bugün görüyoruz. Lakin bazı kişiler vardır ki bunlar istisnadır. Onlar için bu kurallar geçerli değildir. Mesela siboplu gibi orda burda devletin karşısında vurmak hususunda böbürleniyorsanız ya da Barba gibi devletin birçok kesimi tarafından artık tescillenmiş bir vatan haini iseniz, devlet sizden hizmet değil ihanet beklemeye başlar. Kişisel huzursuzluk kişiyi ve belki yakın çevresini alakadar eder. Ancak devletin huzursuzluğu devleti rahatsız eder. Devletin rahatsızlığa tahammülü yoktur. Devlet garanticidir ve bazen aldığı riskler dışında, ateş olsa cürmundan fazla yer yakamayacak sineklerin vızıltılarından rahatsız olmayı hoş karşılamaz.


Dün bizlere ağzını geleni söyleyip "Biz devlet için savaşırız uğraşırız. Sizler bize destek vereceğinize zarar veriyorsunuz, vatanhainisiniz" diyen kişilerin, bugün ülkede rw açtığı, Barba ya dahi olsa CW açtığı (ki daha önce de birçok kez açtılar) ne yazık ki bir gerçektir. Oysa bu beylerle yazılı bir anlaşma yapmak istediğimizde "Vatan için ortak hareket ederseniz bizim sizinle sorunumuz olmaz" diye geri çevirdiler. Eğer insan gibi tehtit etmeden ORG şifresi istenseydi zaten verilirdi. Ancak sen bir başkan adayına gidip, Ya org şifresini verirsin ya da başkanlıktan adaylığımı çekmem adaylığım troll değil ciddidir." dersen kusura bakma ama bizden de sana org şifresi çıkmaz. Hoş çıktığında da nolduğunu gördük. Vahiy inmişcesine bazı şeyleri "yakaladığını" iddia edip, bunu bahane ederek milletin gözüne soka soka böbürlene böbürlene dağıttığın goldları bir anda devletten "söküp almak" da ayrı bir muammadır.


Beni Siboplu ile karıştıranlara net bir şekilde onlarca kez belirttim. Bana bugün dil uzatan kişi yarın kardeşim dedi diye tüm maziyi silmem. Dostuma dil uzatılırsa bunu kendime uzatılmış sayarım. Kalkıp "sen kimsin" diyecek olanlar olabilir. Ben, bunca inaktiflik sorununa rağmen, dün "sen kimsin aq" dediğiniz kişiyken bugün anlaşma yapmak için masaya oturmak durumunda kaldığınız, TR yi kimsesiz bıraktıklarında yeni kurulmuş olmasına rağmen onu tek başında ayakta tutabilmiş MU'nun kurucu liderlerinden biriyim.Ben bazıları gibi reklamdan pek hazetmem. Bu yüzden benim neler yapabildiğimi,yapabileceğimi en iyi bana en en yakın insanlar bilir. Zaten fazlasının da bilmesine lüzum yoktur.


DİP NOT: Alemdar istifa ettiğinde eko bakanı olman yada bu oyunda yıllarını harcamış olman, bugün birçok kişi tarafından tescillenmiş(herkes diyemiyorum çünkü arkadaşı nçevresinde 3-5 kişi var halen) bir vatan haini olduğunu değiştirmez.


Hail sTR
Hail Gladio.


Previous article:
Name-i Vasiyet (2 years ago)

Next article:
Türkiye'nin Mevcut Durumu ve Politikası (2 years ago)

ESim
or
Register for free
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Furia | Pandoria esim political game
Play on