Login:
Password:

Forgot password? Register

Article


16
Darbe ve Gerekçeleri (Political)
Posted 1 year ago by
OsmanPamukoglu    
Report


Darbe ve Gerekçeleri

1 Aralık 2017 gecesi, bu konu dışında bir sebepten dolayı, asıl dönüş tarihimden(25Haziran) önce kısa bir dönüş yapmak durumunda kaldım. Kendisine başkanlık döneminde yardımda bulunmamıza rağmen, küstahça tarafımıza dil uzatan smec ve onun gerek Ergenekon gerekse Gladio tarafından tescillenmiş vatan haini şakşakcısı barbanın, Türk vatandaşlığına dönüş gerçekleştirdiklerini öğrendim. Bu da yetmez gibi smecin başkanlığa adaylık koyacağı bilgisine de ulaştım.

Bundan 3-4 ay önce, seçimi kazanan barba, kendisine Tong tarafından açılmış ve Gladio tarafından desteklenmiş(yani bu zatın belirttiği gibi iç kavga durumu söz konusu değildi en azından barbayı indirme konusunda Ergenekonla hem fikirdik) ve barba indirilmişti. Bu sürecin kendi aleyhine iilediğini farkına varan hain zürriyetsiz, oyunu bırakan Ergenekoncuların devlete bıraktıkları fabrika ve stokların büyük kısmını, geri alınması güç olan yerlere vererek, ülke saygınlığını yerin dibine sokmuştur. Bu da yetmez gibi zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışmıştır. Ülkemizin o dönem içinde bulunduğu büyük savaş süreçleri, bu zürriyetsizin hareketi sonrası hem diplomatik hem ekonomik problemlerimizi büyütmüştür. Ne yazık ki Ergenekon mensublarının olan bu durumu göz önünde bulundurmadan sarf ettikleri dmgler ile birlike ülke ekonomisi daha da gerilemiştir.

İşte smecin bağışlarıyla belli bir oranını kapattığı ekonomik buhranın nedeni budur. Yüzsüzlük barbadan smece de bulaşmış olacak ki, kendi yedikleri b.ku temizlediklerinde bile övünür hale gelmişlerdir. Allah kimseyi bu kadar düşürmesin.

Darbenin sebeplerinden biri de, her ne kadar barba "birleştirici(!) " politikalar izlemek istediklerini beyan etse de, başkan olan zihniyetin, ülkeye dönmeden önce hakkibulut a attığı mesaj ve ülkeye geldikten sonra Gladioya dil uzatmasıdır. Vakt-i zamanında kendilerine lütfettiğimiz yardımları unutan smec, fûtursuzca yaptığı benzetmelerle aklınca Gladio'yu aşağılamıştır. Daha önce belirttiğim gibi, bu heriflerin artık ülkede yeri yurdu yoktur!

Smec halen başkanlık hususunda iddialı olacaksa, bir gece kendisini "tır çarpmış" bir vaziyette bulabilir. Gözünü de muhtemelen Çatlı'nın yanında açar.

Oyuna yeni yeni ısınan arkadaşlara vaat ettiği koltuklarla göz boyamaya çalışan smec, bu arkadaşların da beynini yıkamıştır. Ancak tüm bu çabaları boşa çıkacaktır.

Kendisine org şifresi verilmemesinden yakınan smec, bizim hatalarımızdan ders çıkarttığımızı unutmuştur. Orgun yeniden ihanete uğramasına göz yumulamaz. Kendi yapmayacağını iddia etse bile kendisine vermemizle şifreye vâkıf olacak olan barbanın lanetlenmiş tarihi göz önüne alınırsa, şifreyi vermememizin sebebi tamamen ülkeyi korumaktır. Daha önce de bize hırsız iddiaları yapıldı. Hiçbirimiz banlanmdık. Ne yazıkki fire verdik bir kişinin yaptığını tespit ettik. O kişinin de ne olduğunun belirsiz olduğunu anladığımız an içimizden attık, smec gibi bağrımıza basmadık! Yine, hırsılık yapacağımız iddialarını yaymaya çalışıyorlar. Logları aynen yayımlarız. Bu kadar dert edinmelerine gerek yok.

4 Aralık günü Fiko ve Ivan ile ardından başbaşa burakyilmaz ile yaptığım görüşmeler sonucu, darbenin geldiği kararını aldık. Ayrıca Divane Det ve Cihad gibi Gladio liderlerinin de onaylamasıyla burakyilmaz isyanı başlatmıştır. Sultanlığını ilan eden Barba nın 180 derece dönerek demokrat olduğunu dolaylı yoldan belirtmesiyse darbenin bu zatlar arasında nasıl bir beyin sarsıntısına yol açtığının somut örneklerinden biridir.

Dipnot:Gladio TATS ın devamı değil arınışıdır. Ivan ın gazetesinden MU kuruluş manifestomuzu inceleyebilirsiniz. Tabletten yazdığım için bazı yazım hatalarından dolayı kusura bakmyınız.

Unutmayın! Osman Pamukoğlu Paşa nın da dediği gibi "Darbe yapılmaz, darbe gelir. "


Hail sTR
Hail Gladio

o7

Previous article:
Türkiye'nin Mevcut Durumu ve Politikası (2 years ago)

Next article:
e-sim Terörü Multiyle Mücadele (1 year ago)

ESim
or
Register for free
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Furia | Pandoria esim political game
Play on