Login:
Password:

Forgot password? Register

Article


17
Name-i Vasiyet (Political)
Posted 2 years ago by
OsmanPamukoglu    
Report


Öncelikle belietmek isterim ki, gözüm arkada değil.Kalmayacak da.Yola çıkmadan önce de dedik.Hedefimiz her zaman Türkiye'de yeni bir sayfa açmaktı.Çok şükür ki bu sayfayı açabildik.Yola beraber çıktığım arkadaşlarımla,istediğimiz yerlere daha erken geldik.Gönül isterdi ki geç gelelim ama ayrılmalar olmasın.Ne yazık ki işler her zaman istediğimiz gibi gitmiyor.Lakin yine de mutluyum.Üzerime aldığım sorumluluğu dostlarımın da yardımıyla elimden geldikçe yerine getirdiğimi düşünüyorum.Ülkemiz için uzun süreçli bir dış politika rotası çizdik.Savaştan sonra bunca güç kaybına rağmen,saldıran EVO ülkelerini cephelerde ve masada bertaraf etmeye çalıştık.Bu uğurda bana ziyadesiyle yardımları dokunan başta berknt40 ve Deli_Divane olmak üzere tüm dostlarıma çok teşekkür ederim.Ayrılmalarına rağmen ülkesini düşünen Ergenekon mensublarına ve zorda kaldığımızda ufak dokunuşlarla bizlere yardımı dokunan Over Powered birliklerine de şükranlarımı sunuyorum.Başta diplomatik ve ekonomik olmak üzere milli eğitimde ve savunmada da birçok adımlar attık.İnanıyorum ki bu adımlar ilerleyen süreçte katlanarak çoğalacaktır.Bir süredir reel hayatın etkilerinden dolayı zor zamanlar yaşıyordum.Oyun kafamı dağıtmama ziyadesiyle yardımcı oluyordu.Ancak yendiğimi sandığım kanser illetine yeniden yakalananınca doğrusu bazı istek ve heveslerim kırıldı.Zaman ayırmakta güçlük çektiğim bu oyuna,hastalığımı öğrenmemle beraber daha fazla zaman ayırmamaya karar verdim.Tamamen bırakmıyorum oyunu.Ancak uzun bir süre eskisi kadar aktif olamayacağım.Bu Gladio ailesine ve nacizane eTR'ye bir vasiyettir.Öncelikle Gladio'nun dört asli lideri vardır.Bunları açıklamamızı okuyan herkes biliyor.Her liderin kendi alanı mevcuttu.Ancak gitmemle beraber yönetimi bu arkadaşlarımın içinden birine bırakma kararı aldım.Bu kişi,Gladio'un ikinci adamı diye de tabir ettiğim,bana oyunu öğreten çok değerli akıl hocam IvannMarovic'tir.Kendisinin bu görevi layıkıyla yerine getireceğini, Gladio'yu bir arada tutup daha güçlü bir birlik yapacağını biliyorum.Kendisine şahsi olarak bir vasiyet daha verdim.Ricalarımı kırmayacağından eminim.Unutmamasını istediğim şey ise,dostların yardımının önemidir.Kendisine başarılar diliyorum.Yeni dönemde Gladio'nun başkan adayının,kendisine de verdiğim sözde olduğu gibi burakyilmaz olmasını da rica ediyorum.Kendisinden isteklerim ise,soğuk kanlı olması,ülkesinin o anki gücünü iyi analiz etmesi,sürekli saldırgan politika takip etmemesi ve dostların yardımının önemini unutmamasıdır.Kendisine başarılar diliyorum.İyi bir başkan olacağından şüphem yok.Gladio'nun asli politikalarından biri de Merge politikasıdır.Merge serverlarda Gladio'yu temsili,Gladio mensublarına equ dizmelerinde yardımcı olmasını ve mergede onları bir arada tutma görevini de Berknt40 a vasiyet ediyorum.Ayrıca hükümette olduğumuz sürede de,kendisi hükümeti kurmadığı taktirde her kabinemizde Dış işlerinde ve ekonomide bulunmasını vasiyet ediyorum.Kendisinden ricalarımsa,askeri savaş stratejilerinde ikmal(supp) desteğinin önemini unutmaması,saldırgan politikalar izlemeden önce haritayı analiz etmesi ve içinde bulunduğumuz koalisyonun isteklerine kulak asması,riskli savaşlar yerine kârlı anlaşmaların daha çıkarlı olduğunu hatırlanası(Jül Sezar stratejisi) ve dostların yardımının önemini unutmamasıdır.Değerli ordum Gladio'yu son kez selamladıktan sonra ölümün bana gelmesini beklemek üzere (hanımın da baskısıyla) fransaya taşınmaya karar verdim.

Bir de Almanya'dan bahçeli bir ev aldım. Bazen Yazları orada geçirmek üzere(hep hanımın istediği olacak değil)
Olur da kanserden ölmemeyi başarırsam muhtemelen kadın dırdırından ölürüm. Seneye sağkalırsam görüşmek üzere. Şimdilik sadece yetkilerimden vazgeçiyorum. İlerleyen süreçte tamamen inaktifleşeceğim.

o7


Previous article:
9. Hükümet Kabinesi (2 years ago)

Next article:
Vatana İhanet Hususu Üzerine (2 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Deriva | Pandemia | Euforia | esim political game
Play on