Login:
Password:

Forgot password? Register

Party


Country
Philippines
Members
1
Total party strength
4,103
Party type
Comunist
Prestige
405
Wins in presidential elections
2
Wins in congress elections
10
Jaiace


Party Leader


Description
Ang Kilusan ng Makabayang Pilipino (pinaikli, KMP) ang pinakaunang partidong itinatag sa ePilipinas, bagamat nawala ang patrido ng ilang buwan, bago magbalik muli.

Layunin


Ang pangunahing layunin ng KMP ay ang panatilihing malaya at akitbo ang ePilipinas. Para matamo ito, narito ang mga detalyadong layunin:

* Pagpapabuti ng lagay ng mga mamamayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng:
- pagsasaayos ng imprastruktura
- transparensiya ng pamahalaan
- pagkakaroon ng pulitikal na katatagan
- pagsiguro ng karapatan sa isang patas at kumakatawan na pamahalaan

* pagpapanatili ng anim na orihinal na reihyon

* pagpapadala ng mga diplomatiko sa ibang bansa

* pangangalaga sa mga lokal na mangangalakal gamit ang buwis

Sa labas ng mga layuning ito, ang mga kasapi ng partido ay malaya sa kani-kanilang sariling opinyon.

Members
1 year ago
forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Deriva | Deriva | Pandemia | Euforia | esim political game
Play on