Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

shvo


Redactor

3413


18
[LPP] Naujas partijos pavadinimas ir formatas (Old article)
Posted 8 years ago by
shvo    
Report
Sveiki, tautiečiai bei partiečiai,

Visų pirma, esu dėkingas balsavusiems už mane partijos prezidento rinkimuose .

Visų antra - turbūt pastebėjote, jog buvęs partijos vardas "Revolution" pakeistas į naują, kiek lietuviškesnį: "Lietuvos Progreso Partija". Šios partijos įkūrėjai turkai tam neprieštaravo, tad bent jau kol kas, didžiausia e-pasaulyje partija vadinsis būtent šitaip.

Tad dar keletas naujovių, kurias ketinu palikti savo kadencijos metu:

Partijos taryba

Norėčiau surinkti partiečių grupę, kuri, reikiamybei esant, o tiksliau - prieš Seimo bei Prezidento rinkimus, vykdytų kandidatų atranką. Šie žmonės turėtų būtų objektyvūs. Norintys prisidėti - PM.

Seimo rinkimų formatas

Dažniausiai atsirandantis nemažas kandidatų skaičius sukelia sumaištį tarp jų, kada dalis kandidatūrų būna atmesta be žinomų priežasčių. Tad artėjant šiems Seimo rinkimams, kiekvienas keliantis savo kandidatūrą asmuo privalės užpildyti prisistatymą - trumpą agitaciją. Tai ir bus pagrindinis kriterijus, kuriuo remsiuos tiek aš, tiek taryba, sudarydami galutinį kandidatų sąrašą.
Prieš rinkimus būtų išleistas agitacinis straipsnis su visų kandidatų prisistatymais ir pažadais tautai. Taip sieksime kaip įmanoma labiau informuoti tautą apie būsimus kandidatus.


Jei dar nepriklausote šiai partijai - kviečiu prisijungti .

Visi nariai gali prisijungti prie LPP Skype kambario .

Pagarbiai,
shvo


Šiandien yra labai svarbi diena, nes pradedamas s-Lietuvos piliečių surašymas


Surašymo forma


Raginu visus s-Lietuvos piliečius atsakyti į paprastus klausimus.
Jūsų atsakymai labai svarbūs šaliai. Ką mes žinosime po apklausos:

- Tikslų aktyvių žaidžiančių lietuvių skaičių.
- Galėsime realiai įvertinti situaciją s-Lietuvoje.
- Žinosime piliečių domėjimąsi s-Lietuvos vyriausybe.

Visa šalies ateitis priklauso nuo Jūsų. Taigi, prašome, nebūti tingiems ir praleisti 5 minutes šiam svarbiam reikalui. Surašymas truks 2-3 dienas.Rezultatai būs skelbiami iš karto.
Ačiū!Previous article:
Verslininkų asociacijos naujienos (8 years ago)

Next article:
Verslininkų asociacija ir Paramos fondas (8 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Zuna | Deriva | Pandemia | Euforia | esim political game
Play on