Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

shvo


Redactor

3413


39
Verslininkų asociacijos naujienos (Old article)
Posted 8 years ago by
shvo    
Report
Deja, tačiau tarp mūsų vis dar yra situaciją sunkiai suvokiančių darbdavių, kurie konkuruoja dėl darduotojų dėl kiekvieno cento, keldami algas į aukštumas. O viskas baigiasi maža apyvarta vietinėje rinkoje, mat pigiau apsipirkti galima juodojoje rinkoje. Tad pastarieji yra priversti parduoti ją ten pat, tačiau jau už savikainą, itin mažą pelną, ar net einat į minusą.

Kol kas lanai gaila, jog mums nepavyksta pasiekti kolektyvinio susitarimo ir Lietuvos rinką bei produkciją perversti viena konkurencigiausių. Mat dabar galiu drąsiai teigi, jog parduodami pasaulio rinkoje mes uždirbame mažiausiai.

Visi tie likučiai, kaip Hygels , gazzka , Ugniues , Bite , Mirazas ir t.t., net keletas mūsų narių, neturinčių kantrybės vis bando vaikytis savo interesų, nepaisydami protingų verslo sąlygų. Kol kitos valstybės sėkmingai parduoda krūvas produkcijos, nes vos ne vos prakišame savo ginkliukų ar maistuko vienetus. Bet kai kam tai yra nesvarbu. Svarbu pagaminti ir turėti. Netaikau to visiems. Tačiau apeliuoju. Turėkime kantrybės, antraip mūsų produkcijos kaina ir toliau kils, kol protingesnis žaidėjas jos tikrai nebepirks.

Kita vertus, aukštos produkcijos kainos, kaip ir minėjau, skatina pirkti iš užsienio žaidėjų. Taip valstybė praranda savo pelną iš mokesčių. O suma turbūt susidaro nemenka. Tačiau visi pamiršta, jog ta pati valstybė dalina dalinius, krapštydama paskutinius centus. Tačiau kaip padaryti, jog valstybės iždas surinktų daugiau - niekam neįdomu.
Tai jau kiekvieno, tiek darbdavio, tiek darbuotojo atsakomybė.

Tad LVA dar kartą kreipiasi į verslininkus - ALGA 6 LYGIO SKILL'UI TURI BŪTI 19 LTL.

BRANGŪS DARBUOTOJAI - DARBINKITĖS ĮMONĖSE, 6 LYGIUI SIŪLANČIOSE 19 LTL, 5 LYGIUI SIŪLANČIOSE 17 LTL IR T.T. Nebūkite išpaikinti - rašykite vienam iš mūsų narių ir pasiprašykite įdarbinami. Pasitarkite dėl papildomų dovanėlių ir tapkite nuolatiniu darbuotoju!

Baikim vaidinti ir pradėkim PROTAUTI.


LVA parengtas algų ir kainų katalogas algų ir kainų katalogas, remiantis pasauline rinka, padės jums apmąstyti ir pasirinkti mūsų bandomą pritaikyti kryptį.

Yra ir kitas būdas pažaboti aukštas algas ir dideles kainas - TAI IMPORT TAX PANAIKINIMAS. Jei taip įvyktų, rinką su savo pigiomis prekėmis užplūstų užsieniečiai. Tada jau nepagelbės niekas kitas, ir bet kokiu atveku būsime priversti daryti tai, apie ką kalbame jau antrą dieną. Tad neverskite valdžios vyrų žengti šio žingsnio, o veikite kartu!

Kiekvienas yra laukiamas LVA skype pokalbių kambaryje, derinant bendrus veiksmus. Tiesiog rašykite savo skype vardą man, shvo

Esu labai dėkingas itin kantriems LVA nariams, suvokiantiems verslo perspektyvą ir dėl to aukojantiems savo pelną:

shvo
LTUnited
SiRi
Elvikis
orangutang
Diktatorius
PandaLT
MartynasJurkus
adis01
dakutis
Kristupas005
porkiz
Svarlis
antresit
BAY
neficu
w0dzia
nfssxx
Bato Usai
Almex
iEdis
Brutal
Zilvinas
SyLoR
Reifas
eMJ
nbaallstar
takedo
nft
Reifas
PV Owner
varnenas
Karabasas
Hellsing
Marco 155
pokstas
Gadwey
Briediss
Morton
Negyvelis
gazzka
burbuliukas36
GiedriuX

Previous article:
Verslininkų asociacijos kūrimas (atnaujinta) (8 years ago)

Next article:
[LPP] Naujas partijos pavadinimas ir formatas (8 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Zuna | Deriva | Pandemia | Euforia | esim political game
Play on