Login:
Password:

Forgot password? Register

Article


11
Voľby do kongresu ! (Statistics)
Posted 1 year ago by
eMPeror of SLOVAKIA    
Report
Dňa 25.06.2017 sa konali kongresové voľby Slovenskej Republiky.Ak klikneš na obrázok zobrazí sa ti výsledok volieb...

Účasť vo voľbách bola uspokojivá, až 72% občanov Slovenska odovzdalo svoj hlas.

Celkovo hlasovalo tridsať ľudí a iba dvanásť sa zdržalo.Z celkového počtu občanov eSlovenska 42 hlasovalo 30 občanov. Oprávnený volič musí mať level 7 a byť online samozrejme.

Z celkového počtu 30 hlasov sa rozhodlo 10 hráčov odovzdať svoj hlas ešte stále najsilnejšej strane Slovenska - Strane SLOVENSKO

8 hráčov zhodne volilo stranu NOVÉ SLOVENSKO a Nová Demokracia

A zhodne po dva hlasy dostali strany Slovanske Kniezatstvo
Nitra
a Create your own party

Z tridsiatich odovzdaných hlasov čo predstavuje 72% voličov, ktorý hlasovali v týchto voľbách sa jednotlive strany podelili o hlasy takto.Počet kongresmanov, ktorý mohli byť zvolený do kongresu eSlovenskej Republiky je 20.Situácia sa nijako dramaticky nezmenila oproti ostatným mesiacom. Situácia v kongrese je naďalej stabilná.

Spolupráca medzi stranami je momentálne nastavená na vysokej úrovni a nie sú medzi troma najsilnejšími a najstabilnejšími stranami nezhody.

Spolu stabilne bez väčších problémov napredujeme.

Najviac hlasov vo voľbách získal prekvapivo hráč eMPeror of SLOVAKIA a umiestnil sa tak s celkovým počtom štyroch hlasov na prvom mieste.

Zhodne na druhom a treťom mieste sa umiestnili hráči Hamsty a Levoslav .

Celkové vyhodnotenie volieb do komgresu si môžete pozrieť na nasledovnom grafe.Zopár zaujímavosti na záver:


Strana NOVÉ SLOVENSKO vznikla na základe požiadavky bývalého predsedu strany SLOVENSKO, ako opatrenie aby sa rozdelili hlasy občanov do viacerých strán a zamedzilo sa tak možným pokusom o PTO.

Jej prvým členom a následným predsedom a neskôr aj prezidentom sa stal hráč Andraley .

Strana Nová Demokracia vznikla, ako opozičná strana a snažila sa o "prevrat" proti vtedy najsilnejšej a jedinej Slovenskej strany SLOVENSKO.

Časom však vedenie strany pochopilo že dávať sa dokopy s kadejakými živlami a hráčmi, ktorý podporovali PTO na Slovensku sa nie je dobré spolčovať.

V dnešnej dobe je spoľahlivým partnerom vlády a dokonca sa podarilo strane mať aj prezidenta. K čomu gratulujeme.

Strana SLOVENSKO vznikla ako vôbec prvá strana Slovenska a nezakladal ju hráč eMPerorSK ani dudanus bohužiaľ k informáciám o jej založení sa už nikdy nedostaneme.

Málo kto vedel, že svoje začiatky politickej kariéry mal hráč Levoslav v strane SLOVENSKO.

Strane SLOVENSKO jeden mesiac šéfovala žena.

S pozdravom JA.


Previous article:
MU SLOVENSKO - INVESTORI (1 year ago)

Next article:
NAP TRY - SK (1 year ago)


Comments (2)
26-06-2017 8:45:24
(1 year ago)


Je to výborné spracovane za to dávam hlas aj odber

26-06-2017 4:00:39
(1 year ago)


Trošku som sa nudil v noci.

Hádam to nieje hrozné.New comment
Message:

Characters remaining:

1000


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Aurora | Pandoria | agar new modes play new modes
Play on