Login:
Password:

Forgot password? Register
About:
My IRC channel #hamsterland

Deus Dimidiam
33 Level
96,268 Experience
4,760,174,295 Damage
21.3125 Economy skill
3416 Strength
Slovakia
Location
Slovakia
Citizenship
Day 1490 Birthday
Enterprise
Newspaper
This citizen has been inactive for 1059 days

Damage:
6,776 / 10,164
Critical hit:
13,552 / 20,328
Base critical hit chance
12.5 %
Total critical hit chance
12.5 %
12.5 %
Base miss chance
12.5 %
Overall miss chance
12.5 %
12.5 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
Overall chance to avoid DMG
5.0 %
5.0 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
5.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
5.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
Free flight final chance
0.0 %
0.0 %
+0.0
  • x35
  • x32
  • x31
  • x832
  • x2
  • x148
Friends (57)
Top achievements:
Total achievements: 132 of 247See all achievements
Shouts
Poslal som na Org cez 5800g, podotýkam, že je to pre VŠETKÝCH SLOVÁKOV a bol by som nerád, keby z toho ťažila len hŕstka vyvolených, robte s tým inak čo chcete.

Prejem Vám dlhý a prosperujúci život
Hamsty posted 2 years ago

Gratulujem k výsledku volieb LunX o7
Hamsty posted 2 years ago

Nedokážem sa už viac prizerať ako sa hospodári v tomto štáte a ako nekompetentní arogantne jednajú s každým kto sa vysloví inak ako sa im hodí, neostáva mi teda nič iné ako kandidovať na post CP
Hamsty posted 2 years ago

BUYING 1k Q5 food and gifts
Hamsty posted 3 years ago

2 týždne robím bez výplaty, ako to mám chápať to už štát nie je schopný zabezpečiť pravidelné automatické výplaty? Mám si hľadať iné zamestnanie?
Hamsty posted 3 years ago

Merry Christmas!
Hamsty posted 3 years ago


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Roxa | Exura | Aura | esim political game
Play on