Login:
Password:

Forgot password? Register

Article


19
נשיאות ישראל ספטמבר 16`|| Israeli Presidential Sep` 16 (Political)
Posted 4 years ago by
Omri Uba    
Report


שלום לכל אזרחי ישראל, וקוראי העיתון בפרט, אני עמרי עובה, ואני כאן ע"מ לציין מס' עובדות, ובאופן כללי לדבר על הרצון שלי לרוץ לנשיאות ישראל לשנת 2016.
מי שכבר בטח שם לב, והחל לשים קולותיו בקלפי, אני הצעתי את עצמי כמועמד לנשיאות ישראל מכמה סיבות, פשרות, מחשבות, וכדומה
ולהלן הפירוט:
לאחר שהמנטור היקר שלי, גל, וחברו לני וכל התותחים למיניהם שלצערו הרב "פרשו" לשני קליקים, ועל סמך ובסיס תוצאות המלחמה שאויבנו הטורקים וחבריהם פתחו נגדנו, נפתחה בפניי מין השקפה על ההתנהלות של ממשלת ישראל, אזרחיה ולוחמיה.
עכשיו, אני לא חושב, ואף גם בטוח שאינני בשום דבר הקרוב למעמד לדון על מצב המלחמה הנ"ל שכרגע מתנהלת בשטחנו, ובטח שלא לתת לדין לאותם לוחמי עצמאות שלא עומדים בלחץ הסורר בהם, בזמן המלחמה, מה שמרחיק אותנו מהניצחון וכמובן לשחרור השטחים הכבושים זמנית.
מה שכן אני יכול בקצרה להציע, זה את עצמי בתור נשיא ממשלת ישראל, למטרת תיווך, ממשל, התנהלות הממשל הישראלי-יהודי, ועוד, המשחק הזה לא מתנהל ב100% כמו ממשלות רבות אחרות במציאות, אך אני מבטיח שכן להשתדל לגבש, ולשכן, ולהשכין שלום בין מדינות ידידות
(בפוטנציה),
וכמובן להביא הרס, רעש פתחי שמיים על אויבנו, וליראה, להראות לעולם איסים כולו, שאין להתעסק עם העם היהודי.
אני מבטיח, שבמידה ואכשל, אפרוש מהנשיאות ואדאג באופן אישי למצוא את מי שהעם, או אני אמצא לנכון, מבטיח למצוא את האנשים הנכונים לקדנציה שישמשו לי ולעם כיד ימין.
תודה רבה, ושבוע טוב.

Greetings, my beloved Israeli Citizens and those who'd read my paper in part, I am Omri Uba, and ,I'm here in order to state a numerous facts and thoughts, and generally speak about my will to become the President of the Israeli state of 2016.
For those who must've noticed, and began to put a vote on each Presidential candidate, I have proposed myself as a candidate for the Israeli Presidential, under the very circumstances, due some thoughts, conclusions, compromises and and so on.
After my beloved Mentor - Gal, his legendary friend Lenmi and all those whom have been quite helpful for the state and yet had sort of quit E-sim, and of course based on our war status with our very foes and their alliances, I've become open-minded for a new perspective regarding the functionality of the Israeli state, and it's civilians.
Now, I certainly do not think even for a second, that a man in my place, has any right to either discuss nor judge the functionality of our men in battlefield, which is currently happening on our very land, which yet seems to make a gap between Israeli and it's urgent Victory, which clearly it's goal is to restrain our enemies and regain control over our conquered lands.
I'd be glad to offer myself as the new President, for my negotiation skills, governmental functionality skills, etc.
This game might not be as good as real life Governments, however, rest assure that I shall do my best when it comes to keeping us all quite consolidated, cooperative, and the attempt to bring peace upon potential friendly states which have been deceived in order to turn their backs on us.
On the other hand, and on behalf of my rule, I shall also bring horror and destruction upon our foes, let the entire world see, what we, the Israelis, Jewish people, are capable of.
Beyond that, I assure ya'll to get the finest man to serve this state as their right hand, and if I fail, I will drop my position and hand it over to someone who the entire Israeli citizens find right for.
Thank you all, and have a nice week.

Previous article:
שיימינג בציבור בעקבות גנבת באטלים (4 years ago)

Next article:
**וועד עובדי התעוסקה - מכתב פיטורים מוקדם** (3 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Nova | Zuna | Deriva | esim political game
Play on