Login:
Password:

Forgot password? Register

Article


18
שיימינג בציבור בעקבות גנבת באטלים (Political)
Posted 5 years ago by
Omri Uba    
Report


טוב אז קודם כל, ערב טוב לכל השחקנים היקרים בקהילה הישראליתת הזו שמייצגת את מדינת ישראל.
אז ככה, בד"כ אני לא ממש צלחתי בשימוש עקבי בעיתון שלי למטרת פרסום, אבל.. לצערי הרב אני נחשפתי המוצ"ש הזה לבריונות עגומה מצד שחקן כעוס שלא אזכיר את שמו בכתבה לכאורה בגלל " גנבת באטלים", אותו שחקן ידע שאני מדבר עליו בכתבה ואם הוא יבחר שכן להגיב, בכבוד.. אם לא אז מספיק לי שהוא מודע לכך שמדובר בו, במעשים שלו ובגודל הטעות.

בכל אופן, אותו שחקן יקר עשה שיימינג מבזה לשחקנים הנ"ל - GreenLight, Sheldon, OR, Shimon.

עכשיו, אני לא פה על תקן סנגור, אלא המטרה בכתבה הזו היא לנסות לתקן ולמגר את התופעה הזאת של ניצול מעמד וביצוע עליהום כנגד שחקנים.
עכשיו, לא רק שאותו שחקן עשה שיימינג כנגד אותם שחקנים שצוינו, אלא גם באופן פומבי לחלוטין דרש שאותם שחקנים יפוטרו ממקום יחידתם הצבאית !, ואם זה לא מספיק, היו גם לא מעט תגובות מצד עוד שחקנים אחרים שבמקום לנסות להבין את כלל התמונה ולשים את העצבים שלהם מהבאטלים בצד, ובעצם לגנות את פעולות המפרסם, הם השתתפו במהלך הבריוני, עליהום, ואף גם פרסמו לוגים של הקרבות שלהם והציגו אותם כניסיון לגנבת באטלים, ואף גם תמכו!! בפיטוריהם של אותם שחקנים מהיחידות הצבאיות שלהם, אותם שחקנים שאני לא יודע בדיוק מה היתה האג'נדה שלהם ספציפית בכל קרב וקרב, אבל אני יכול לומר לכם בוודאות שבסופו של דבר אותם שחקנים השקיעו מאמצים כלכליים אדירים במטרה לנצח לטובת ישראל ולשמור את כבודה במקומה.
ואם אתם הייתם עיוורים מספיק לעוד איזה מדליה ו-5 זהב מסריחים עד כדי כך שאתם מוכנים להשפיל ולדרוך על כל אדם ואדם, אותם שחקנים שמשרים מטרה אחת לטובת המדינה, ובנוסף, תמיד יש את התלונות הקטנות האלה לגבי זה שהקהילה שלנו מצטמצמת, אז חברים יקרים.. זה אחד הסיבות שבכלל גורמות לריחוק של שחקנים פעילים וחשובים במשחק מהקהילה שלנו, ובמקרים חריגים אף גם מובילים לפרישה של שחקנים.
ובנוסף, באיזו זכות בכלל אתם מעזים לשפוט שחקן ע"פי הפעולות שלו בקרבות? אני כן מצדיק את זה שהשקעתם זמן בתכנון תקיפות בכל קרב וקרב, אבל אתם צריכים לזכור שאף אחד לא ילחם על המדליה ועל הזהב שלכם מהקברות מלבד עצמכם!! ואם אתם לא הייתם מספיק ערניים בשביל לשמור על הקרב שלכם מפני כאלה שרוצים את הזיכיון של הקרב אז כנראה שלא מגיע לכם הזכיון, אל תשכחו שבסופו של דבר זה משחק וכל שחקן פה קודם כל מתחשב ומשרת את האינטרסים שלו בלבד לפני אינטרסים של אחרים, ככה שאין לאף אחד מכם זכות בשום פנים ואופן לשפוט שחקנים ע"פי הפעולות הצבאיות שלהם, כל עוד אותן פעולות לא פוגעות בשלומה של המדינה, ובמיוחד!! שלא לעשות להם שיימיג פומבי כפי שנעשה לארבעת השחקנים הנ"ל ובטח שלא לקרוא לחרם על שחקנים בגלל הפעולות שלהם בקרבות, אם יש לכם בעיה עם מישהו, תפנו אליו באופן פרטני ולא בצורה מכוערת שעשיתם את זה ביום שבת, אני מתבייש ששחקנים בכל מעמד כזה או אחר הלכו כ"כ רחוק בשביל מדליה וקצת זהב, אפילו אם אותם שחקנים שצוינו בפרסום לא כבדו את ההיערכות שלכם לקרבות, ואני לא אומר שזה בסדר, הם בהחלט שגו !, אבל השיימינג שעשיתם להם לאחר הקרבות זו לא הדרך, לא הצורה ולא מייצגת את רוח העם ואת רוח מדינת ישראל וחוקותיה, ככה שאותם אנשים שהשתתפו אתם צריכים להתבייש !

ובנוסף ולסיום, אם בכל זאת אותם שחקנים ששגו עברו את התיאום הצבאי לקרבות ועדיין " גנבו לכם באטלים " אז עדיין יש לפנות למפקדיהם הצבאיים ולא לעשות את מה שנעשה להם ככה בפומבי,
תודה, והמשך ערב נעים.

Previous article:
שימוש בעיתון למטרות סחר בציוד - כלל אזרחי ישראל. (5 years ago)

Next article:
נשיאות ישראל ספטמבר 16`|| Israeli Presidential Sep` 16 (4 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Roxa | Exura | Aura | esim political game
Play on