Login:
Password:

Forgot password? Register
Rookie
1 Level
1 Experience
0 Damage
1.0 Economy skill
300 Strength
Philippines
Location
Philippines
Citizenship
Day 834 Birthday
Enterprise
This citizen has been inactive for 2071 days

Damage:
337 / 457
Critical hit:
674 / 914
Base critical chance
12.5 %
Total critical chance
12.5 %
12.5 %
Base miss chance
12.5 %
-4.33 %
-2.31 %
-2.84 %
-3.78 %
Overall miss chance
-0.76 %
0.0 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
+2.46 %
+1.64 %
Overall chance to avoid DMG
9.1 %
9.1 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
5.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
5.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
Free flight final chance
0.0 %
0.0 %
+0.0
  • x2
  • x2
Friends (20)
Top achievements
Total achievements: 30 of 241See all achievements
Shouts
Yey!! Happy 100th day to meeeeee! Tumatanggap na po ako ng gifts Jk. Hi mga langgam!!!!!!! weeeeeee
PTX posted 6 years ago

Sa tingin ko nagiging inactive na ang Pinguim Flu...
PTX posted 6 years ago

Arrggg. Di ko alam kung anong gagawin ko sa gold ko. kung ipagbebenta ko nman ma ba-ban ako. kung ipapamigay ko lang manghihinayang ako. Gara naman. Kung pwede lang sana magbenta ng gold.
PTX posted 6 years ago

Dala ako foods LOL
PTX posted 6 years ago

Magiging 2-clicker na ako
PTX posted 6 years ago

When you feel my heat
Look into my eyes
It's where my demons hide
It's where my demons hide

Don't get too close
It's dark inside
It's where my demons hide
It's where my demons hide
o7 ~PTX~
PTX posted 6 years ago


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Euforia | Duna | Countryball | Orange | esim political game
Play on