Login:
Password:

Forgot password? Register
Permanently banned
Reason: Revealing information about staff members is strictly forbidden.
Banned by: Anqa
Deus
36 Level
123,783 Experience
7,233,488,132 Damage
19.484375 Economy skill
2933 Strength
Poland
Location
Poland
Citizenship
Day 726 Birthday
Enterprise
Military unit Talion
Newspaper
Working at
This citizen has been inactive for 1984 days

Damage:
5,865 - 12,722
Critical hit:
11,730 - 25,444
Base critical hit chance
12.5 %
+7.83 %
+6.87 %
+6.83 %
+7.45 %
Total critical hit chance
41.48 %
40.0 %
Base miss chance
12.5 %
-8.03 %
-7.89 %
Overall miss chance
-3.42 %
0.0 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
+7.05 %
+6.92 %
+7.03 %
+7.38 %
+7.07 %
Overall chance to avoid DMG
40.45 %
40.0 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
5.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
5.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
Free flight final chance
0.0 %
0.0 %
+0.0
  • x17
  • x3
  • x42
  • x10
  • x37
  • x265
  • x5
  • x5
  • x75
Top achievements:
Total achievements: 177 of 262See all achievements
Friends (114)
Shouts
men xD

a tutaj talion ;v


komu dzisiaj by się chciało coś takiego robić ^^
Imzdx posted 5 years ago

ja tylko bh chciałem ;v
Imzdx posted 5 years ago

Imzdx posted 5 years ago

To z kim się teraz lubimy, a kto jest ble?
Imzdx posted 5 years ago

Co jak co, ale zepsuć coś co się automatycznie odbywało od tysięcy dni i działało dobrze to trzeba mieć talent XD
Imzdx posted 5 years ago

Imzdx posted 5 years ago


forum | Terms of Service | Privacy policy | Support | Wikia | Alpha | Luxia | Primera | Secura | Suna | Versa | Chimera | Nexia | esim political game
Play on