Login:
Password:

Forgot password? Register
Imperial Generalissimus
25 Level
55,071 Experience
763,951,499 Damage
31.984375 Economy skill
3960 Strength
USA
Location
Sweden
Citizenship
Day 404 Birthday
Enterprise
Party Solution
Newspaper
This citizen has been inactive for 912 days

Damage:
10,790 - 19,131
Critical hit:
21,580 - 38,262
Base critical hit chance
12.5 %
+6.36 %
+7.17 %
+3.5 %
+3.18 %
Total critical hit chance
32.71 %
32.71 %
Base miss chance
12.5 %
-6.63 %
-8.38 %
Overall miss chance
-2.51 %
0.0 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
+6.16 %
Overall chance to avoid DMG
11.16 %
11.16 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
5.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
5.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
Free flight final chance
0.0 %
0.0 %
+0.0
  • x2
  • x73
  • x37
  • x179
  • x18
Top achievements:
Total achievements: 104 of 262See all achievements
Friends (137)
Shouts
Nån som faktiskt trycker på den där okända knappen till höger, nånsin?
https://i.gyazo.com/741613c009a6c66d93bbccf913fe510b.png
pauer posted 3 years ago

vad fan e nästa steg jag ska ta med equipment!??
Halp. vad byta ut..?
Har lite över ifall det är till nån hjälp
https://i.gyazo.com/7842c20abb5edf8180621277104bea4a.png
pauer posted 4 years ago

säljer nån vapen till normalt pris? q1
pauer posted 5 years ago

nån som säljer typ 10k q1 vapen?
pauer posted 5 years ago

nån som säljer tusentals vapen?
pauer posted 5 years ago

Hjälp lettland, ingen allians och båda blir wipade. Ingen hjälp, lettland wipat och vi har en allians och lugn stund för tillfället?
pauer posted 5 years ago


forum | Terms of Service | Privacy policy | Support | Wikia | Alpha | Luxia | Primera | Secura | Suna | Versa | Chimera | Nexia | esim political game
Play on