Login:
Password:

Forgot password? Register
About:
Dwuklik w akcji!
Deus Dimidiam
58 Level
81,211 Experience
2,960,903,136 Damage
17.578125 Economy skill
4666 Strength
Poland
Location
Poland
Citizenship
Day 23 Birthday
Enterprise
Military unit Wataha
Newspaper
Working at
This citizen has been inactive for 8 days

Damage:
10,501 - 21,909
Critical hit:
21,002 - 43,818
Base critical hit chance
12.5 %
+5.86 %
+4.28 %
+5.58 %
+2.75 %
+2.47 %
Total critical hit chance
33.44 %
33.44 %
Base miss chance
12.5 %
-8.2 %
-6.85 %
Overall miss chance
-2.55 %
0.0 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
+5.8 %
+3.38 %
Overall chance to avoid DMG
14.18 %
14.18 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
5.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
5.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
Free flight final chance
0.0 %
0.0 %
+0.0
  • x23
  • x2
  • x58
  • x4
  • x5
  • x41
  • x495
  • x5
  • x2
  • x66
Top achievements:
Total achievements: 151 of 262See all achievements
Friends (390)
Shouts
Tak.
Adson102 posted 2 years ago

Stwierdzam, że większość z was ma syndrom kermita
Nieliczni jednak mają tą lepszą odmiane, syndrom egzo
Adson102 posted 5 years ago

Wnoszę o powołanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych!
Adson102 posted 5 years ago

Rząd ponownie ukazał swoją niekompetencje, rozdając dofy na przegraną bitwe, wstyd!
Adson102 posted 5 years ago

Umiesz liczyć? Licz na siebie! Nie ma co liczyć na to, że cały świat się zjednoczy przeciwko chinom, nie ma też co liczyć na bezinteresowną pomoc tzw. "sojuszników", nie doczekamy się pomocy.
Adson102 posted 5 years ago

Dziękuję wszystkim za głosy w wyborach
Adson102 posted 5 years ago


forum | Terms of Service | Privacy policy | Support | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Nexia | Luxia | esim political game
Play on