Login:
Password:

Forgot password? Register
Deus Dimidiam
35 Level
115,487 Experience
2,758,074,417 Damage
32.265625 Economy skill
3922 Strength
Finland
Location
Sweden
Citizenship
Day 229 Birthday
Ranks
12 / 40 National by XP
12 / 40 National by DMG
367 / 1,587 Global by XP
387 / 1,587 Global by DMG
Enterprise
Military unit Svea Livgarde
Party Partiet
Newspaper
Working at

Damage:
10,113 / 16,886
Critical hit:
20,226 / 33,772
Base critical chance
12.5 %
+6.75 %
+4.89 %
+4.99 %
+4.12 %
+2.06 %
Total critical chance
35.31 %
35.31 %
Base miss chance
12.5 %
-8.41 %
-8.28 %
Overall miss chance
-4.19 %
0.0 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
+7.87 %
+7.03 %
+5.27 %
Overall chance to avoid DMG
25.17 %
25.17 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
5.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
5.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
+1.73 %
Free flight final chance
1.73 %
1.73 %
+0.0
  • x25
  • x3
  • x85
  • x58
  • x468
  • x65
Friends (55)
Top achievements
Total achievements: 122 of 241See all achievements
Shouts
Om jag inte räknar helt fel är det 1 års dagen för "2440"!

Grattis *sarkasm*
SgtEriksson posted 7 months ago

Så.. Det där med att Svea inte har röstat fram en president talar vi inte om?
SgtEriksson posted 9 months ago

Söker efter matransoner!!
SgtEriksson posted 1 year ago

Så. Snart i 30 dagar har "träna för dag 2440" funnits utan att fungera. 30 dagar utan åtgärd. 30 dagar där admin lyser med sin frånvaro
SgtEriksson posted 1 year ago

Är det bara för mig som "Träna för dag 2440" fortfarande inte fungerar? 10 dagar...
SgtEriksson posted 1 year ago

Verkar som Tomten önskar mig till President?

All this so you can impeach me or what is your longtime plan? :o
SgtEriksson posted 1 year ago


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Countryball | Orange | esim political game
Play on