Login:
Password:

Forgot password? Register

Article


46
Presidential Guard's Mu Article (Military)
Posted 5 years ago by
alitaheri    
Report


با عرض سلام خدمت دوستان گلم
آخرین جلسه ی عمومی ارتش در تاریخ 24-10-1393 برگزار شد و تصمیمات و طرح های اجرایی برای ارتش
Presidential Guard
به این صورت خواهد بود

==========================

قوانین ابتدایی و ورودی

هر بازیکن که عضوی از ارتش هست میبایست در کارخانه های ارتش ورک بزند
همه ی بازیکنان ارتش باید روی اردر ارتش دمیج بزنن
در ازای ورک برای ارتش همه ی بازیکنان در جنگ های مهم ساپ کامل دریافت میکنند
تخطی از قوانین گفته شده ، 1 بار تذکر و دفعه دوم اخراج را در بر دارد

==========================

نحوه ی برداشت ساپ و اینکه چه زمانهایی میتونید ساپ بردارید

هر روز اردر برای ارتشمون ست میشه تا اونهایی که میخوان دمیج روزانه بزنن ، و تانک هامون ، دمیجشون در جنگ درستی زده بشه

قرار بر این هست که زمانی که جنگ مهم برای خودمون و یا اتحادمون داشته باشیم ،
SIR_Amin
اردر ارتش رو ست میکنه و پیام دسته جمعی ارسال میکنه که بتل امروز مهمه ، ساپ بردارید و بزنید
این بتل های مهم ممکن هست هر روز اتفاق بیافته و یا 3-4 روز اتفاق نیافته
پس شما میتونید لیمیت ذخیره کنید و در روزی که این اتفاق افتاد به اندازه ی لیمیتتون بردارید و دمیج بزنید
اما در مورد ساپ باید خودتون کمی انصاف داشته باشید
میدونید که خرج ساپ دادن کامل بسیار زیاد هستش
باور کنید چند نفری هستن که از در آمد خودشون فقط فایت میزنن که به ارتش فشار نیاد
پس از همه میخوام
لطفا به اندازه ی لیمیتتون بردارید
مثلا اگر خانه و ملک کیو 5 دارید ، 15/15 بردارید
اگر فقط خانه کیو5 دارید ، 15/10 بردارید
و اگر هیچ کدام را ندارید ، 10/10 بیشتر بر ندارید
همه نیز 150 وپ بردارید
ولی باقی مانده رو بعد از فایت زدنتون به ارتش پس بدید
در نهایت برای تانک ها و کسانی که
خانه و ملک کیو 5 دارن ، نهایتا 200 وپ مجاز میباشد

========================

برداشت ساپ

هنگامی که جنگ مهم داریم
بازیکنان قدیمی و با اعتبار کافی دارای امکان دسترسی به انبار ارتش هستند و میتونن ساپ رو خودشون بردارن و این مقدار برداشت و برگردوندن باقی مانده ساپ توسط
elyas3818
همیشه چک میشه
همونطور که گفتم تخطی از قوانین ، 1 بار تذکر و جریمه ، بار دوم اخراج از ارتش رو در بر خواهد داشت
اما گروهی نیز هستن که تازه به ارتش اومدن و بنا به مسائلی که همتون ازش اطلاع دارید و رابطه ی مستقیم با اعتماد داره ، دسترسی به انبار ندارن
این گروه میتونن از صفحه ی اصلی ارتش ببینن اگر یکی از این افراد آنلاین بودن ، بهشون پیام بدن و مقدار لیمیتشون رو بگن و ساپ دریافت کنن
MOHAMAD_
SIR_Amin
alirezaqq
elyas3818
alitaheri

نکته ی مهم و قابل اشاره در مورد ساپ برداشتن اینکه هیچ کسی حق برداشت در روزهایی که جنگ مهم نداریم رو نداره
===============

و اما
طرح اکوئیپمنت کمکی برای عزیزانی که ست درستی ندارن

برای ساپورت بیشتر بازیکنانمون ، طرح اکوئیپمنت کمکی رو ارائه دادیم که بازیکنان ضعیف تر چون منبع درآمدی برای بستن ست های مورد قبول ندارن ، از چند طریق اکوئیپ ها جمع بشه در یک اکانت و به اکوئیپ کیو4 تبدیل بشه و به بازیکنان داده بشه
بازیکنانی که برای این طرح اهدائ انتخاب میشن کاملا توسط لیدر های ارتش انتخاب میشن و بنا به فعالیت و مقدار همکاریشون توی ارتش و البته اکوئیپ هایی که بستن بستگی داره

alirezaqq
مسئول این طرح میباشد

اما در مورد جمع آوری اکوئیپ ها

در تمام بتل ها ، بتل دراپ هایی وجود داره که تقریبا به بیشتر کسانی که توی اون جنگ دمیج زدن ، اکوئیپ میرسه
این اکوئیپ ها رو به
Iran Org میدیم
این در مورد تمام بازیکنان ارتش هستش و کسانی که اکوئیپ خوب دارن هم تا مدتی که بچه های ضعیفتر رو ساپورت کنیم باید این کار رو انجام بدن
این فقط به قدرت ایران و ارتشمون کمک میکنه
مورد دوم اینکه بازیکنانی که اکوئیپ هایی دارن از جمله کیو 1 و کیو 2 میتونن به
Iran Org
بدن تا هر چه زودتر برای بچه ها ست های خوبی ببندیم
در مورد گلد مرج کردنشون هم همه ی بازیکنان در حد توانشون از 1 تا 20 گلد به
Iran Org
بدن برای مرج کردن این اکوئیپ ها
بازیکنانی که خود علیرضا بهشون پی ام میده ، برای بهبود ستشون ، هر چی اکوئیپ دارن که زیر کیو 5 هستش رو به
Iran Org
میدن تا براشون هر چه سریعتر اکوئیپ خوب درست کنه و بهشون بده
پس در این مورد هر کی هر گونه سئوالی داره از
alirezaqq
بپرسه

=================

در مورد کار در کارخانه های ارتش ، هر کسی تازه به ارتش وارد میشه به ،
alitaheri
پیام بده تا بهش لینک کارخانه ی مورد نظر رو بده تا اونجا ورک بزنه

=================

در آخر میخوام یه چیزی به همتون بگم
این بازی نیاز به وقت گزاشتن زیادی نداره
ما سالهاست که هستیم و خواهیم بود
چون دوست داریم ایران در تمام دنیا به عنوان یک نژاد خوب و قدرتمند و البته قابل اعتماد شناخته بشه
نکات جلسه ی بعدی در آرتیکل بعدی مکمل این آرتیکل خواهد شد
با تشکر از همه ی هموطنانم


Previous article:
توضیحی در مورد کار کردن برای ارگ (6 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Zuna | Deriva | Pandemia | Euforia | esim political game
Play on