Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

dane


Redactor

971


51
لیست تازه واردین + دستورات نظامی + وضعیت فعلی (Economical)
Posted 6 years ago by
dane    
Report


سلام گزارش سریع عملکرد دارم میدم


به پلیر های زیر سلام کنید و بگید کمکی خواستن بیان سراقتون اینا تازه واردین فعالن که من انتخابشون کردم
دورشون کنید داداشم ماداشم کنید بمونن
+اینا سرمایه های فردای شمان کارگرای شمان سربازای شمان پیرو های شمان
فردا هم همینا رهبر و لیدر و فرمانده میشن هواشون رو داشته باشید هواتونو دارن

توی ایران با هم رقابتی نیست رقابت واقعی جهانیه
abbasa
AmirTheEagle
alikaregari
rakin24
irnb
kamyar1999
ALI_GAMER
mehdi1377
KING BEHNAM
Golhor
bardia021
Soviet Union
mohwf
mahdi1998
amirreiis
sheep2014
masoudtavahom
mehdiass
Iranparast
hossein96
alireza khan
Thight
ammg
sinabakh
datiss
king_wer
mhhm
Arash_Rahin
Milad Parthian
________________________________________________________
دستورات نظامی
یه نفر از مطلبی که میگم مقاله اموزشی مفهوم تری بده من وقت ندارم براش
ما وارد یه پینگ پنگ یا به عبارتی جنگ فرسایشی شده ایم
(من و محمد مرحم منابع مالیشو تامیین میکنیم تا بتونیم بعدشم دیگه با خداست)

قوانین جنگ فرسایشی
1- اول از همه فقط از گیفت تا جایی که ممکنه توی جنگاتون استفاده کنید !!!!!!!!!!!! برای چیشو الان میفهمید
2- اخر شب که دمیج نزدید و لیمیت فودتون دست نخورده هست بوف فود رو بزنید موتیویت کنید حتما و برید
(به زودی فود و گیفت کیو3 از ارگ به صورت قراردادی فروخته میشه)
3- وقتی شمافقط از گیفت استفاده کنید توی جنگای عادی 15 لیمیت فودتون میمونه + بوف فود میشه 25 + 5 موتیویت میشه 30 + 5 موتیویت روز جنگ میشه 35
و +15 گیفت میشه 45 لیمیت

هواستون باشه وقتی دارید لیمیت جمع میکنید حتی 1 بارم از فوداتون استفاده نکنید چون روز عوض شه همش میپره
فقط گیفت

جنگای پاکستان اولویت ثانویه و جنگای ایران اولویت اولیه و حملات به چین بدون ارزش هستن

____________________________
DEFCON
ازین به بعد برای خلاصه کردن شرایط جنگی زیر شات هامون از کلمه دفکان استفاده میکنیم
اینجوری همیشه وضعیت نظامی کشورو میدونید
یه نفر از مطلبی که میگم مقاله اموزشی مفهوم تری بده من وقت ندارم براش قانون کپی رایت هم مطالعه کنید
-.-

اموزش دفکان ها
ما 5 دفکان داریم

DEFCON 5
پایین ترین سطح خطر - ساپ نداریم توی ای ار سی - ازادید امروز همه جا بجنگید بی اچ هانتری کنید و نیازی به سیو دمیج نیست بوف بزنید
(توی ایران الان این حالت ممکن نیست چون توی جنگیم)

DEFCON 4
سطح خطر بالاتر از حالت عادی - ساپ نداریم توی ای ار سی - ازادید همه جا بجنگید ولی بوف نزنید
(زمانیه که شرایط سیاسی کشور به جنگ نزدیک بشه، یا دشمن نزدیک خاکمون بشه این وضعیت اعلام میشه)

DEFCON 3
احتمال جنگ قطعی- ساپ نداریم- اجازه جنگیدن ازاد ندارید بی اچ هانتری ممنوع و دمیج سیو کنید بوف زدن غیر از برای لیمیت سیو کردن ممنوع
(زمانی که انتظار حمله دشمن رو میکشیم ، کشور در این وضعیت قراردارد)
pain delaer
بخرید ولی حروم نکنید

DEFCON 2
وارد جنگ شدیم - ساپ داریم در ای ار سی - بر اساس دستورارتش ها بجنگید- بدون مشورت با افسر ها بوف نزنید
(زمانی که وضعیت تحت کنترل دولت است ولی کشور وارد جنگ فعال شده این وضعیت اعلم میشه)
Pain dealer
بخرید و با مشورت استفاده کنید

DEFCON 1
اخرالزمان
وارد جنگی بسیار حیاطی شده ایم - ساپ در 4 شیفت به صورت 24 ساعته داریم - بر اساس دستورات فرماندهی بجنگید و حتما به شاتها و دستورات دقت کنید
بوف بخرید ولی بدون مشورت استفاده نکنید
Pain dealer
در اخر هر راند استفاده کردن به صورت سرخود مجاز است
(تمام حملات به خاک اصلی ایران رو شمال میشه - حملاتی که باعث از دست رفتن مناطق مهم میشه -زمانی که دولت بهتون شدیدا نیاز داره)

اینم از ابداعات حضرت دانه
_________________________
وضعیت فعلی

مذاکرات صلح با چین کاملا شکست خورد و هیچ نتیجه ای حاصل نشد
کشور های قوی برای قوی موندن به جنگای بزرگی احتیاج دارن
حتی شروع مذاکرات هم از طرف چین رد شد به همین دلیل که به جنگ نیاز دارن

ما هم به جنگ نیاز داریم چون ما هم تازه وارد داریم
پس بچرخ تا بچرخیم

+
یونان جلوی صربستانو گرفت داشت از غرب میومد تا قیچیمون کنن با چین
خدا رحم کرد XD
+
اسرائیل
AH333
برگشته رهبر قوی و سیاستمدار حرفه ای اسرائیلیاست
کمک بیشتری به زودی از سمتشون دریافت میشه


+
وضعیت اقتصادی
فاجعه
من خودم نزدیک 200 گلد گزاشتم برای متعادل کردن بازار ریال ولی همشو خودیا کوبیدن :|
(از ایرانیای بازار ارز حالم بهم میخوره احمقا به خودی لگد میزنن خوب احمق پاشو برو همین غلطو یه کشور دیگه بکن نه تو ایران)
ارگ هم توان مالیه متعادل کردن بازار ها و حمایت جنگارو همزمان نداره
پس ای مردم دلیر ایران گلداتونو
برای فروش روی 24 ریال هر گلد بزارید به جای خرید مستقیم ریال از بازار


من به 3-4 تا منشی جدید نیاز دارم
0937-959-7934
زبان انگلیسی خوب باشن
حرفه ای و محترم +16 سال
+ هوش بالا + علاقه به سیاست جهانی
بهم اسمس بدیدPrevious article:
حمایت از تازه واردین (6 years ago)

Next article:
IRAN , THE NEW TAX FREE MARKET!!! (6 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Zuna | Deriva | Pandemia | Euforia | esim political game
Play on