Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

SMspazinatorN


Redactor

22


15
Month News In The MU (Military)
Posted 5 years ago by
SMspazinatorN    
Report
Vi är inte bara en MU, vi är ett kollektiv, en familj som delar lika mellan alla medlemmar!Den nya ideologin i Swedish Merc Force är ett kollektiv likt det som fanns på 70-talet. Alla vi fullvärdiga medlemmar delar på samtliga tillgångar.
Varje medlem investerar vad han/hon vill. Där räknas guldinvesteringar, supplies och equipment.
De tillgångar MUn får ihop används till att köpa företag(vinsten från dem går direkt till MUn) samt supplies även för att merga ny gear till våra medlemmar.
Om man mot förmodan skulle sluta(varför man nu skulle vilja det) får man tillbaka det man investerat, dock kommer all EQ du hade när du gick med gå förlorad.
Du får endast tillbaka ett guldvärde för dem.
 

Den innre cirkeln grundades av SMTaishan (the wise), SMdableub (the hammer), SMshez (random dude) och SMspazinatorN dag 943.
Sedan dess har även SMcorven och SMProfeten gått med oss, välkomna till vår familj!

Sedan vi började med projektet har vi snittat ungefär 11M per dag och då var vi 4 stycken, ska bli kul att se vad vi nu kan uppnå när vi växer!


Det vi är väldigt stolta över just nu
Swedish Merc Force pressansvarige //
SMspazinatorNWe are not just a MU , we are a community , a family who shares equally among all members!


The new ideology of Swedish Merc Force is a collective like that which existed in the 70s . All we are full members share all assets.
Each member invests what he / she wants. There counted gold investment , supplies and equipment .
The assets MUn get together used to buy companies (profit from them goes directly to MUn ) and supplies even to merge new gear to our members.
If you should happen to stop (why you would now like it) to get back what you invested , however , all the EQ you had when you went with the lost.
You only get back a gold value for them.
 

The inner circle was founded by  SMTaishan (the wise), SMdableub (the hammer), SMshez (random dude) and SMspazinatorN day 943.
Since then, even SMcorven and SMProfeten joined us , welcome to our family!

Since we started with the project, we sectioned approximately 11M per day and then we were four pieces, will be fun to see what we can achieve when we are growing!


What we are very proud of
Swedish Merc Force Press Director // SMspazinatorN

SMProfeten s choice

Previous article:
Kongressval Januari (5 years ago)

Next article:
News In The MU #2 (5 years ago)


Comments (0)


New comment
Message:

Characters remaining:

1000


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Aurora | Pandoria | agar new modes play new modes
Play on