Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

alvis123


Redactor

103


29
מצע לנשיאות - VOTE ALVIS (Political)
Posted 6 years ago by
alvis123    
Report


!היי כולם
.למי שעוד לא מכיר אותי, אני אלביס
.אני משחק כבר כשנה וכמה חודשים. לאחר כמה חודשים, הפכתי להיות סגן שר האוצר והמשכתי בתפקיד כמה חודשים
.במקביל נכנסתי לצפע ואף הייתי בעל יכולת שינוי פקודות
.בשלב מסויים, עזבתי את צפע לטובת גולני ואף התקדמתי לחבר פיקוד עליון ולאחר כמה זמן הפכתי למפקד בגולני
כמה חודשים עוברים ובהם אני מפקד גולני, הלידר, שר האוצר, חבר פיקוד. הרגשתי שאני בשל מספיק, ובגלל שליעד פרש והיה צריך מחליף לנשיא אני נבחרתי להיות הנשיא.
אני החודש רץ לנשיאות מפני שלדעתי לא מיציתי את תפקידי, וגם בגלל שיש מה לשנות בישראל. אז בואו נעבור לתוכניות שלי החודש


_________________________________
_________________________________
_________________________________
בתחום האוצר

.בתחום האוצר יהיה עלינו להשקיע באספקה, לצאת מהאיום הסיני ואף לפתח את הכלכלה שלנו מחדש
.לאחר פיתוח הכלכלה, נפתח תוכנית אספקה בעד עבודה
.נחזיר את הכלכלה שלנו למה שהייתה לפני הכיבוש ואף טוב יותר


בתחום החוץ
.החודש, נצטרך יותר מתמיד להרחיב את הקשרים שלנו
.בחודש שעבר הברית שלנו התפרקה, לכן עלינו למצוא חדשה עם מדינות חדשות וחזקות
.יהיה עלינו גם לשמור על קשרים ולפתח קשרים עם מדינות שיהיו בברית שלנו
_________________________________
_________________________________
_________________________________

בתחום הפנים
.בשל הכיבוש הסיני, אנו מאבדים שחקנים חדשים אשר לא מבינים את המשחק ורואים כי אנו כבושים
.עלינו יהיה לבצע בייביבום אך גם להשאיר אנשים בעזרת שיטות שונות
.אם נשאיר הרבה שחקנים חדשים הם יהפכו ללוחמים חזקים, לכן יהיה עלינו להשקיע הרבה
_________________________________
_________________________________
_________________________________

בתחום הצבא
.החודש נפעל לפתיחת תוכנית אספקה חדשה עם היחידות. אנו רוצים כי תהיה אספקה מותאמת לכל יחידה בפני עצמה
.אנחנו נצטרך לעבוד טוב טוב, והדוק מאוד עם הברית ולתאם מרדים ואף לצאת מן הכיבוש
.נדאג לכך שלישראל יהיה קול משמעותי, ולא סתם עוד מדינה עם קול בהצבעות ובברית

_________________________________
_________________________________
_________________________________
עכשיו, לאחר כל הדיבורים,

.הגיע הזמן לקבינט
.בחרתי אנשים וותיקים, שאני יודע שעושים את העבודה טוב
.יכול להיות שהקבינט ישתנה אך אני לא יכול להתחייב
ונעבור לקבינט

נשיא - alvis123

סגן נשיא
גלעד - gilads576210
דני - ZivBra

____

משרד האוצר
רועי- roy123

____

הפיקוד העליון:
הרמטכ"ל: ZivBra
חברי פיקוד נוספים:
דוד - messi100
בלכר - TheHulk
ערן - Playman3


____

משרד הפנים
זיו - Permanent
סגנו:
amu2324

--------
אני רק רוצה להגיד, שאני יודע שהקבינט נראה קצת קצר, או לא מושקע בשל חוסר בתמונות. אך הייתי רוצה שתסתכלו על התוכן ולא על הכמות.

לממשלה הולך להיות קשה החודש, מפני שבתקווה ישראל תשוחרר החודש. אך, ננסה לפעול כמה שיותר טוב למען ישראל!
מקווה שביום הבחירות תצביעו נכון
VOTE ALVIS123!Previous article:
החידון הגדול של אלביס! חלק 2 (7 years ago)

Next article:
הוספת חבר צוות בצ'אנל איסים ישראל (6 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Nova | Zuna | Deriva | esim political game
Play on