Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

Mush


Redactor

310


5
Riksdagsmanifest (Old article)
Posted 6 years ago by
Mush    
Report


Hej mina vänner. Det var ett tag sedan som jag skrev till er i den här formen (manifestform så att säga), men jag tänkte att det kanske var dags igen.

Efter en sommar av lagom aktivitet så är jag hemma i Lund och redo att sitta uppe hela nätterna på mIRC igen!

Jag har suttit ett gäng gånger i kongressen, och har haft ännu fler projekt under den tiden. Jag har bråkat med de flesta, jag har kommit överens med de flesta, jag har fipplat med en massa saker, och jag har tyckt en massa både dumma och smarta saker. Osv. osv.

Till själva manifestet.

Jag brukar alltid säga att jag helst riktar in mig på den inrikespolitiska delen av riksdagen, om den nu existerar. Jag har tidigare anordnat tävlingar, både på uppdrag av staten och privat, samt lagt ner en hel del krut på att försöka flytta aktivitet till diverse forum flera gånger, allt detta med olika resultat. Jag vill att alla våra spelare ska trivas, och framför allt att vi ska kunna hålla eventuella icke-överenskommelser på en anständig nivå. Min värsta mardröm, är att e-sim ska få ett klimat likt vissa andra onlinespel som säkert flera känner till. Blir det så, så lägger jag av.

Jag ska således kämpa för ett gott klimat, spelare emellan. Jag har diverse idéer på tävlingar och projekt, varav ett ganska stort projekt är påbörjat (men hemligt). Detta har ju för sig inte nödvändigtvis något som en behöver sitta i riksdagen för att fixa, men jag tror att det kan vara bra att ha en nära relation till staten vad gäller ägande av projekt, styrning och någon form av regelverk för liknande verksamheter. Dessutom, så kan det kanske vara aktuellt med statligt sponsrade tävlingar, och sådana är jag en fena på.

Utöver mina personliga projekt, så tror jag att jag har varit med och diskuterat mycket annat också. Jag är någorlunda erfaren av spelet, både uppifrån och nerifrån, och jag kan nog stå fast vid mina tankar och avsikter. Riksdagen handlar egentligen mest om förmåga att diskutera saker och ting utan att det spårar ur, ett problem som faktiskt inte är lika stort nu som det varit tidigare (enligt min uppfattning). Och diskutera, som sagt, det kan jag.

Jag hoppas på att få sitta ytterligare ett mandat i riksdagen. Jag kommer att utnyttja tiden väl, för Sveriges bästa.

På återsende, förhoppningsvis med mig som riksdagsman.

Med vänliga, och högst vördnadsfulla hälsningar,

Eders Pastor Mush

Previous article:
Mästarnas Mästare - Säsongsfinal (7 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Deriva | Deriva | Pandemia | Euforia | esim political game
Play on