Login:
Password:

Forgot password? Register

Article


13
Ziedot vai neziedot, tāds ir jautājums (Old article)
Posted 6 years ago by
Consuela    
Report


Esiet sveicināti, siLatvijas pilsoņi, kā arī mūsu emigranti, kas dzīvo tālajā koala lāču zemē! Tā, kā mūsu presē bieži plīvo vējš, nolēmu, ka ir jāpalīdz to atdzīvināt, reizēm nopublicējot kaut ko arī no saviem spēles novērojumiem.

Daži no jums jau zina, ka pēdējā laikā esmu sākusi pielietot savas lietuviešu valodas zināšanas un tulkot leišu pamācību ciklu jaunajiem spēlētājiem. Ideja nav gluži mana; to darīt ieteica Sacristan , kurš zina, cik ļoti man patīk reizēm šo to palasīt kaimiņzemes valodā. Kāpēc tas, pie velna, tiek darīts? Tāpēc, lai varētu ņemt piemēru no panākumiem bagātas valsts! Ar to vien, ka esam piesaistījuši kādu, kas ir ar mieru piereģistrēties spēlei, ir par maz. Mums būtu jādomā arī par to, kā šādus jaunpienācējus noturēt spēlē, lai viņiem nebūtu jānožēlo savs lēmums.

Tulkodama jau pieminētos lietuviešu rakstus, uzzināju daudz un dažādas interesantas lietas. Viņiem ir izveidots kas līdzīgs mūsu LIT (Latvijas Informācijas Tīkls) , bet krietni plašāks un daudzveidīgāks. Tur ir pamācības ne vien pavisam jauniem spēlētājiem, bet arī padomi un viltībiņas tādiem, kas jau padzīvojuši šeit kādu laiku. Interesanti ir tas, ka Lietuva ir izveidojusi vairākas atbalsta programmas saviem visjaunākajiem biedriem, kuras apmaksā valsts. Informācija par šīm programmām ir apkopota google.docs formās, kurās jāievada savi dati, lai varētu saņemt solīto valsts atlīdzību. Pilsoņi saites uz šīm formām saņem jau tajā brīdī, kad tikko ir piereģistrējušies spēlei un saņem paziņojumu no valsts.


Ja kādam ir piemirsies, šādi izskatās mūsu valsts apsveikums/paziņojums jaunajiem.


Leišu atbalsta programmas jaunajiem spēlētājiem:

• Atbalsta fonds jauniņajiem – katru dienu saņem 250 dzīvības punktu līdz 10.līmeņa sasniegšanai;
• Dotācijas jaunajiem žurnālistiem – par katru kvalitatīvu rakstu, kas publicēts līdz 10.līmeņa sasniegšanai, saņem 15LTL;
• YouTube video pamācība 1.dienai;
• Jauno spēlētāju Skype čats;
• Naudas prēmija 10LTL vērtībā no valsts, iestājoties militārajā vienībā;
• Aptauja jaunajiem, kuras atminētāji saņem līdz pat 15LTL lielu balvu.

Tā nopratu, ka mūsu valsts kasē kūko dzeguze un arī Latvia Org nav regulāru ienākumu, līdz ar to skaidrs, ka nespēsim naudas prēmijas dāļāt pa labi un pa kreisi. Taču ir lietas, ko ir iesējams realizēt arī bez lielu līdzekļu ieguldīšanas: Skype čats un YouTube pamācība. Ja ir kādi entuziasti šiem projektiem, lūgums sazināties ar Sacristan .


Mana ideja...

Daudzi no jums spēlē jau ir no pašiem siPasaules pirmsākumiem, tāpēc tā līdz galam nespēsiet iejusties to jauno biedru ādā, kas pievienojušies pavisam nesen. Reizēm rokas bezcerīgi nolaižas, redzot, kādi tanki jūs esat – mums, jaunajiem, jūs neapdzīt! Es biju dikti vīlusies, kad man pirmās dienas spēlē beidzās ar Train un Work. Es vēl nepratu mainīt valūtas, lai varētu maizi pirkt, kas ļautu man piedalīties kaujās. Bet man ir paveicies! Tā, kā man spēlē ir pazīstami cilvēki, man tika ziedota maize un citas lietas. Uzreiz pieauga entuziasms un spēle varēja sākties! Tāds neliels atbalsta žests lieliski motivē spēli nepamest pēc pirmajām 2 dienām, kurās nekas interesants parasti nenotiek...

Tātad, ideja – kā būtu, ja tiktu ievests labdarības fonds, kurā spēlētājiem ir iespēja ziedot tādas lietas, kā Q1 ekipējums, kāda maize, dāvana vai pat ieroči? Šīs lietas tad arī nonāktu pie aktīviem jaunajiem spēlētājiem, kuriem spēles pirmās dienas ir vienmuļas. Ziedotāju spēles niks un noziedoto lietu saraksts tad tiktu publicēts, lai arī citi redz, kurš mums te ir labais samarietis.

Ziedotāja ieguvums – iespēja kādam atdot lietas, kas pašam nav vajadzīgas, bet būs ļoti noderīgas kādam citam, kā arī lepnums par labi padarītu darbu;
Ziedojuma saņēmēja ieguvums – motivācija spēlēt, jo ir sajūta, ka ir kāds, kas arī atbalsta;
Valsts ieguvums – palielinās pozitīvo notikumu skaits siLatvijas sabiedrībā.Next article:
Kas notiek ar zīmuļiem, kad viņi lūzt? :D (6 years ago)

E-Sim
or
Register for free
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Aurora | Furia | Pandoria esim political game
Play on