Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

Saikko


Redactor

55


21
KAMPANJ! (Bakom statens rygg) (Old article)
Posted 6 years ago by
Saikko    
Report


Hej hej hallå.

Vet inte om jag har statens medhåll om det här men jag ger de ett försök.

Som många vet så jobbar den nya regeringen ink. vår nya president Nenne hårt med att bygga upp Sverige från GRUNDEN.
Detta är ett tufft arbete och jag har funderat ett tag på en sak som jag här tänker försöka ta upp med er alla.


Min tanke är ganska enkel men innebär lite extra jobb för alla E-Sveriges företagare och arbetare.

Alla söker vi ständigt efter ny arbetskraft som stannar kvar och jobbar flitigt.
Detta är inte helt enkelt och lika svårt är det för staten.
Så min "Plan" går ut på volontär arbete inom statens företag under 1-2 dagar under 14 dagars perioder alltså 2-4 dagar VARJE månad.

Om folk är intresserade av detta skulle det enkelt kunna genomföras med ganska enkla medel och skulle kanske inte ge staten några JÄTTE summor men ändå inbringa en del.

1. Många arbetare får lön dagen EFTER arbetet är utfört och kommer då hamna i en "Lucka" i lönen.
Meddela din arbetsgivare att du tänker vara med i den här kampanjen så att han/hon håller koll på att du får den lön du ska ha för dom dagarna du jobbat.

2. Kolla med MoE (Finansministern) Vilket företag hos staten ni behövs i under 2 dagar.

3. Joina företaget, Jobba dina 2 dagar.

4. Meddela din arbetsgivare att du kommer tillbaka dagen därpå och han/hon länkar ett företag där du behövs mest framöver.

Detta upprepas 2 ggr/månad.

För att räkna enkelt säger vi att erat gratis jobb bringar in 1g/dag till staten.
Om då 100 av alla 500 svenskar e med på detta så inbringar de 200g per period.
Inga stora pengar kanske för staten men ju fler som är med desto mer tjänar staten in och vi kommer snabbare kunna komma på fötter ekonomiskt och åter igen kunna ta upp kampen om vårat land och göra spelet roligt igen.

Detta är en tanke som jag hoppas kan genomföras med allas hjälp.
Alla 500 svenskar som jobbar gratis i 4 dar/månad skulle lätt räknat bringa in 2000g+ Till staten!!!
Och de skulle inte kosta varken dig eller din arbetsgivare speciellt mkt Guld att medverka i detta.

Lämnar kommentarer möjligt men vill helst slippa långa diskutioner utan ett bra/dåligt räcker gott och väl för att se om de finns folk som skulle kunna tänkas medverka.

Tack för att ni tog er tid att läsa =)

Previous article:
Slovenian Trading, Nystartat Sc som söker arbetskraft! (6 years ago)

Next article:
Nu söker vi arbetskraft igen! (6 years ago)

ESim
or
Register for free
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Furia | Orange esim political game
Play on