Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

Saikko


Redactor

55


19
Mina tankar om den nu sittande Regeringen! (Old article)
Posted 7 years ago by
Saikko    
Report


Jag vill börja med att säga att jag är relativt dåligt insatt inom politiken inom E-sim
Och att jag fram tills jag läste loggarna från ett av Riksdagsmöterna som skedde igår inte brytt mig särskilt mkt.
Har även fram tills en diskution som uppstog mellan mig och SMTaishan stöttat honom fullt ut som sittande President men har nu fått en annan syn på situationen än den jag haft innan.

OBS - Wall of text pga av bristande kunskap om diverse html koder som krävs för att göra en text lätläst - OBS


Det är mcyket som hänt under den tid SMTaishan suttit 2 månader i makten, han har haft många emot sig men allt har gått hans väg och jag har hittils tyckt att de har gått hans väg MED RÄTTA.

MEN, igår urartade en diskution mellan oss 2, mycket pga av mitt dåliga tålamod med folk som inte vill lyssna när man har ideer som kan hjälpa landet framåt.

De började med att jag efter läst Riksdagsloggarna ifrågasatte den till synes TOTALT oaktiva regeringen (förrutom 2-3 personer som faktiskt angagera sig i den enda fråga dom hade att diskutera.

Den diskutionen avslutades snabbt då vi där kom överens om att nåt borde göras åt den lekstuga som är.

De va sen allt började spåra ur.
Jag nämnde en annan sak som faktiskt nämndes under mötet men som jag förstått inte va tänkt att tas upp.
Men de e också en sak som jag anser är OERHÖRT viktig för Sveriges fortsatte överlevnad, Statens ekonomi!

sinoj frågade under mötet hur mkt guld staten hade kvar efter alla sattsningar, svaret : X-antal guld (Blev hintad om att skriva ut mägnden guld staten har inte är särskilt smart, korrekt, my bad)
Att det bara finns X-antal g kvar i statskassan betyder att SMTaishan bränt 2700g på 2 månader som President.
De jag säger e inte att jag tycker åtgången är fel, för allt har gått till att få Sverige att gå framåt.
Nybörjarboost, Rw´s, Mercs och T2 utdelningar är det som stått för dom största kostnaderna.

Med dessa kostnader måste staten också få in Guld för att överleva, i de här tempot e kassan tom inom lite mer än 1 månad, 1 MÅNAD!
Jag kollade Sweden Org och insåg snabbt att de finns 20 företag att använda.
Jag klistrar nu in lite direkt taget från diskutionen för att ni själva ska se vad som skrevs....

[23:28] <Saikko> SMTaishan staten har 18 företag, nån måste sätta sig och jaga arbetskraft
[23:28] <@SMTaishan> Saikko, staten kör med låga löner. Det går inte att hitta speciellt mycket folk
[23:29] <Saikko> SMTaishan varför ska staten köra med låga löner? har privat företag råd med "riktiga" löner borde staten också ha råd med de
[23:29] <@SMTaishan> Saikko: för att staten ska inte konkurrera ut privata företagare
[23:36] <@SMTaishan> men om vi ska prata om staten igen
[23:37] <@SMTaishan> staten kommer klara sig.
[23:37] <@SMTaishan> Det är bara att strypa utgifterna
[23:37] <@SMTaishan> dvs T2 utdelning och utgifter som merc
[23:37] <@SMTaishan> och RW
[23:38] <@SMTaishan> det som behövs är helt enkelt land
[23:40] <Saikko> men jag kan sätta min högra pungkula på att vi i dagsläget inte har 1 enda person som letar arbetskraft åt staten?
[23:41] <Saikko> och heller ingen som räknat på vilka företag som skulle va värt att fylla med arbetskraft och vilka inte
[23:41] <@SMTaishan> jodå, jag har tittat på det lite, men vill knappt ändra något

Inte ändra nåt? de e ca 5 anställda i statens företag!
Här började jag misstänka att den riktiga anledningen va av "privata" skäl han inte sattsat på att hitta arbetskraft till staten, de som kom tätt inpå va de här....

[23:42] <@SMTaishan> men du vet väl själv hur svårt det är att hitta arbetare Saikko?
[23:42] <@SMTaishan> jag hade nog kunnat behöva 25 pers till i SM Corp
[23:43] <Saikko> SMTaishan sry men du e prelle nu, hur många du behöver i Sm.corp e ointressant
[23:43] <Saikko> JA jag vet hur svårt de e

Mina snabbt växande misstankar bekräftades snabbt av SMT själv och de va nu jag började hetsa upp mig lite väl mkt.

[23:46] <@SMTaishan> tidigare finansministrar har föreslagit projekt där privata initiativ skulle kunna administrera statliga företag, till exempel via en statlig MU
[23:46] <@SMTaishan> men ingen har nappat på något sånt
[23:46] <Saikko> hur tjänar staten på att ha fler spelare om vi inte har någon inkomst?
[23:46] <@SMTaishan> nä, inte nu men när vi har land så är fler spelare = mer inkomst
[23:46] <Saikko> MEN VI HAR INGET LAND!!!!
[23:46] <@SMTaishan> och fler spelare = mer skada rent allmänt
[23:47] <Saikko> jag pratar om nu inte sen när vi väl tagit tillbaka landet
[23:47] <@SMTaishan> fler spelare = mer skada = större chanser att ta tillbaka landet..
[23:47] <Saikko> ja så småningom, men under tiden måste vi göra nåt åt ekonomin

Sen tog de inte mer än nån enstaka timme så dök den här artikeln upp : SM Corp nya lönevillkor

Som jag sa, fram till igår har jag stöttat SMTaishan fullt ut men efter denna diskution igår insåg jag att han bryr sig mer om sin egen ekonomi en statens, och har staten ingen ekonomi kommer vi för alltid fortsätta vara belägrade av LIT!

Är det bara jag eller finns där fler som Tycker som mig?
Ska det verkligen gå till så här, att statens ekonomi ignoreras av vår president medans han kämpar hårt för att hitta mer arbetskraft åt sig själv?


Många nya spelare och även en hel del äldre spelare gillar SMTaishan precis som jag gjort och trotts allt fortfarande gör.
Men nåt måste göras!

Jag säger avgå alla eller ta tag i problem istället för att sitt och ha lekstuga i regeringen!

Ni kan kalla mig idiot, förrädare eller vafan som helst.
Men dom flesta av er kommer förstå att utan ekonomi tar man sig INGENSTANS i de här spelet.

de va allt för mig hoppas på mycket respons från båda sidor.

Saikko

Previous article:
Nya jobb lediga, Sluta leta och börja knega! =) (7 years ago)

Next article:
Jag söker en bristvara, Arbetskraft! (7 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Deriva | Deriva | Pandemia | Euforia | esim political game
Play on