Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

linuxmint


Redactor

147


234
what's wrong with esim, vpopulus, erepublik, .... (Old article)
Posted 8 years ago by
linuxmint    
Report
There is no good article without boobs

ENGLISH BELOW

Živjo
Najprej nekaj o meni(mogoče bom kandidiral za kongresnika, CPja ,...)
Moje e življenje sem posvetil najprej igranju igre erepublik. Igra me je privlačila še bolj pa soigralci. Erepublik sem igral že približno 2 leti , nakar dobim povabilo v podobno igro esim . Prijavim se in vidim da mi kar ustreza, vendar je bil erepublik na prvem mestu esim pa zgolj dvoklikanje. Podobno kot esim je sledil še vpopulus(šele v razvoju). V erepubliku so se stvari z vsako spremembo drastično slabšale, admin je hotel vedno več kupovanja golda in tej želji podredil vse nove implementacije. Po pol leta prenašanja bedarij sem igro dokončno zapustil (no vsaj aktivno) in račun podaril enemu izmed mlajših borcev. Od takrat igram esim in vpopulus kar resno.
Naj bo to dovolj o meni. Hotel sem le pokazati da imam nekaj izkušenj z takimi igrami.

Sedaj pa na problematiko iger:(Problemi si bojo sledili po velikosti problema)

1.) Največji problem vidim v tem da si car v igri če si začel v prvih dneh igre. Kot novinec je depresivno gledati kako tvoj dmg ne odloča skoraj o ničemer. Prav tako je z delom. Plača je nizka, uspeh pa skoraj nemogoč ob zasičenosti z tovarnami. Vem da v esimu in vpopulusu se pridobljena moč na dan manjša z številom treningov (prve dni 10 točk, nato 5 nato samo po 2) a to čez 2 leti ne bo zadostovalo. Podobno je z working skilom

PREDLAGAM REŠITEV: moči se pridobi vsak dan enako. (potrebni bi bili popravki za nazaj). nato pa se v dmg kalkulira tako da moč deliš z številom dni v igri. Torej bi novinec in nekdo ki igra že leto imela v osnovi enak dmg. vendar bi imel nekdo z večjim rankom nekoliko več dmgja

dmg = str/(št dni v igri)* rank

2.) Manjka tutorial(podobno kot v travianu ko imaš na začetku tipa ki ti stavi naloge, prejemaš nagrade ....) ki bi obdržal nove igralce saj bi jim razložil koncept igre. Ko je igralec neaktiven več kot en dan opomnik na mail (možnost nastavitve če se maile pošilja - privzeto vklopljeno)

REŠITEV: že predlagana kar v opisu problema

3.) Zasičenost s tovarnami
Ustanavljat tovarne danes je brezveze. Vsaj moje mnenje. Preveč tovaren premalo kupcev (poskusi ublažitve z estejtom) človek porabi več weapnov, 5 giftov. Zasičenost še narašča. Problem povezan tudi ker se working skill veča. (navezava na prvo točko)

Tu neke pametne rešitve nimam. Imam idejo vendar nimam pojma kako bi se izvedla v praksi.
Recimo za obnovo q5 tovarne mora lastnik plačati vsak mesec 10g v kolikor to ne stori se njegova tovarna downgrejda na q4. podobno za vse ostale kvalitete tovaren, razlika le v količini golda za obnovo
______________________________________________________________________________________
Totalno druga rešitev je da se server po recimo 3 letih resetira in gre z nova, s tem da država zmagovalka prejšnjega serverja dobi nekaj več začetnega kapitala. (Kako določiš kdo zmaga nimam pojma)

Za sedaj je to vse od vašega predragega

linuxminta

P.S:
prodam 15 delnic od njabzov
Kdor prvi napiše prevod v angleščini dobi polovico golda v kolikor dobim medaljo

ENGLISH VERSION


Hi

Now, to the problems of game(The problems will be sorted by the size of the problem):

1.) The biggest problem I see in this that you are boss if you started playing in the first days of game. As a newcomer is depressing to watch that your dmg doesn't decide on almost anything., same with work. Salary is low, success is almost impossible due to saturation with factories. I know that in e-sim and vpopulus the strength generated per day decreases with the number of training sessions but this will not be enough in 2 years, similarly with economic skill.
I propose this: strength is obtained equally every day, then dmg is calculated as strength divided by number of day since starting to play. So the newcomer and someone who plays a year(regularly) had basically the same dmg, but someone with higher rank would have better bonus.

dmg = str / (No. in-game days) * rank bonus

2.) Missing tutorial (similar to the Travian where you have at the beginning a guy who give you task and reward,... ) that would keep new players since it would explain the concept of the game. When a player is inactive for more than one day he would get reminder in e-mail (possibility to set when to receive mail - turned on by default).
SOLUTION: what is already suggested in the description of the problem.
3.) Saturation with factories: Creating company today suck.At least in my opinion. Too many factories, lack of customers (attempts to alleviate problem with estates), people spend more and more weapons and gifts. Saturation increases.The problem is also related to the economic skill (connection to first item).
Here I do not have a smart solution. I have an idea, but not how to carry it out in practice.
For example: for renovation q5 factory owner must pay each month 10g if this is not done his factory downgrade to q4 (similar for other qualities,only difference is in the quantity of Gold needed for renovation).
Completely another solution is that the server reset after 3 years, with addition that winning country get more start up capital (I don't have idea how to chose winner).


For now, this is all from your beloved

linuxmint

SHOUT read and comment

Previous article:
SLOVENCEM (8 years ago)

Next article:
VELIKA NAGRADNA IGRA (7 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Deriva | Deriva | Pandemia | Euforia | esim political game
Play on