Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

Mariusi


Redactor

102


34
sLietuvos spauda - talentingų rašytojų nebėra? (Old article)
Posted 8 years ago by
Mariusi    
Report
Sveiki visi, seniai berašiau rimtą straipsnį, taigi manau šiuo metu yra tinkamas laikas jam, kadangi paskutiniu metu daugumą jau pradėjo užknisti ta bereikšmė spauda, bereikšmis SUB ir VOTE prašinėjimas sLietuvoje. Spaudoje nebėra jokio rimtumo, bei įdomios informacijos, rašinių.

sLietuvos spauda dabar...

Deja, bet tiesa akivaizdi, sLietuvos didžiąją spaudos dalį sudaro visiškas, bereikšmis šlamštas. Įvairūs bereikšmiai dviejų sakinių straipsniai, kažkokio 'lempiško' paveikslėlio įkėlimas ir VOTE ir SUB prašymas už tai. Nejuokaukit. Tai beprasmiška. Kaip galima iš tokio straipsnio tikėtis VOTE ir SUB, jei net normalus rašytojai, parašę rimtą straipsnį surenka vos keliolika VOTE ir SUB. Kurdami tokius beprasmiškus straipsnius, Jūs, ne tik nesurinksit VOTE ir SUB, bet ir negausit teigiamo populiarumo, anaiptol, būsit išvadintas nevykėliu, taip tiesiog susigadinsite savo reputaciją.Svajonė lik sveika...

Kiekvienas tikriausiai norėtu, kad jo straipsnis patektu į Global sekciją, kur jį matytų visas pasaulis. Atrodytų tai garantuotu daugybę SUB, VOTE, bei populiarumą. Deja, tas noras dažniausiai ir teršia spaudą. Visi bando užkišti spaudą įvairiai tolliais, bei "rimtais" straipsniais ar "rimtomis" statistikomis ir prasimušti į global sekciją. Bet dauguma nepagalvoja, kad jei nori patekti ten teks įdėti pastangų. Visi bando kažko pasiekti darant viską atmestinai, o paskui verkia, kad visi ant jų 'stūma' ir t.t.Patarimas naujokams.

Duosiu svarbų patarimą visiems naujokams. Patarčiau iš karto nekurti laikraščio, o šiek tiek pažaisti ir suprasti žaidimą, bei žurnalistų darbą. Kodėl? Ogi todėl, kad dauguma jų tiesiog nusišneka. Ir paskutiniu metu, tai tapo populiaru tarp naujokų. Jie ne tik, kad kuria beprasmiškus straipsnius, bet sukūrę, bando parašyti kažką įdomaus ar svarbaus, o gaunasi visiškas 'š', kadangi dažniausiai patys nesupranta apie ką rašo. Žinoma yra ir išimčių, ir ir gabių naujokų, kaip antai lokiju . Visgi tikiuosi geriau laikysitės mano patarimo ir pradžioje sekite žaidimo mechaniką, įvykius pasaulyje, bei spaudą, tuomet maždaug susiardysite gero straipsnio įvaizdį ir patys sukursite kažką įdomaus.Apibendrinimas.

Neabejotinai spaudos kokybės pastaruoju laiku krito smarkiai. Rimtų straipsnių dar galima gauti iš senbuvių, o naujokai dažniausiai bando laimę kurdami trollius ir tikisi su jais prasimušti į global sekciją. Taip pat kiti veikėjai bando visus užknisti savo tupais straipsniai kas valandą. Kaip antai kažkoks veikėjas kuris parašo kas roundą straipsnį apie mūšį Dainavoje. Turinio nėra, straipsnyje jokios informacijos nėra, išskyrus rezultatą kas laimi. Na, galit bandyti savo laimę taip, bet taip Jūs, tik krisite apačion... Kol kas tiek, lauksime informatyvių, įdomių, rimtų straipsnių. Tikiuosi pasinaudosit patarimais ir nedarysite tokių klaidų, nes tai tikrai kitus užknisa, juk mes sLietuva, vieni stipriausiu žaidime, todėl geriausi turime būti visose srityse.Previous article:
[URM] Ambasadorių straipsniai (8 years ago)

Next article:
Nice try SECURA... (7 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Deriva | Deriva | Pandemia | Euforia | esim political game
Play on