Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

danider


Redactor

73


34
Големият позор! :) (Old article)
Posted 8 years ago by
danider    
Report

Здравейте,читатели и граждани на еРепублика България.Забелязах ,че през последните дни поредица от глупости се извършат в еБългария - /съзнателно или не, преценете сами/. От няколко месеца имаше опит от страна на AtilaBG да принтира пари с цел лично облагодетелстване. Явно щастливия за него момент е дошъл с неколцина играчи наричащи се депутати, които "уж" защитават Вас - населението на еБългария.


Нарушение N:1: ,което е резултат от ето това гласуване:

Да поясним сега какво се случва тук - изпращат се 105 голд в National treasury, и се гласува закон, те да бъдат напечатани. Обаче възниква следният въпрос. На кого е това злато? Ако е лично, защо е допуснато някой да облагодетелства себе си по този начин? Какво се печели от това ? Или евентуално кой губи от това?

Нека разгледаме следните варианти, ако златото е държавно.
Дали това е направено с добри намерения или не, няма как да кажа, единственото, което знам е, че има много пострадали от тази схема.

Вариант 1: Тук ще трябва да си послужим с малко сметки. Да приемем, че 1 Злато = 40 Лева. В такъв случай, 105 злато са 4200 лева при размяна на валутния пазар, но забележете на снимката по-горе, че биват взимани 21000 лева или иначе казано 5 пъти повече Едно на ръка, че колкото повече пари има в обръщение, толкова повече тяхната стойност намалява..това се поправя, чрез вкарване на много свежо злато в икономиката. Второ, че ако вие сложите заплата 40 лева, която очевидно има стойност от 1 злато, но за AtilaBG ще струва 0.2 злато.

Вариант 2:Дори да не се направи такава организация, чисто и просто с тези левове може да се закупи злато от валутния пазар. При което, резултата ще бъде около 420 злато печалба и много проблеми за родните търговци.


и по-точно:

От тук заключавам, че при първата поредица от закони, явно е избран вариант 2 и е изкупено златото на валутния пазар - понеже тук вече голда е 415 т.е чистата печалба от операция при вариант 2. Виждаме че, законът не е приет...ЗА ЩАСТИЕ (Незнайно по какви причини, може би разногласие между хората участващи във тази схема ) , а също така забележете едни и същи уж депутати, как са гласували ! Това говори само едно - половината даже не знаят за какво става на въпрос...Жалко, но факт.


и по-точно:

Отново ставаме свидетели на същата история. Много хора се интересуват за какво е цялата тази история с това печатане и дефакто има ли някакъв проблем да се печатат много пари ? Да, проблем има и той е голям !!! Немалко сред ужилените на валутния пазар са български граждани и играчи, така се прави и огромен монопол със заплатите /примера е по-горе/, т.е населението едва ли не става роби. И най - важното. което е. и което казвам от личен опит - имаше печатане на валута в един по-ранен период и досега още не се оправил курса и няма и да се оправи. Аз. заедно с други хора правех опити да изкупувам напечатаните пари, но не успях, понеже вече трябва да се даде 5 пъти повече злато, отколкото когато са се печатали. Т.е с това действие гаранцията е само една - забравете до 1 година да има стабилна валута. Моят съвет е местете се на други пазари, където няма да се подиграват с труда Ви и стоката Ви . И да, скоро няма да има еБългария с такова отношение.

Бих си помислил че всичко това е направено от глупост, но съм убеден, че има някакъв замисъл и някаква цел, защото тези неща биват скрити, и никой не информира еОбществото, за това, което вършат управляващите.

Благодаря ви за вниманието!!

Искрено ваш, danider ...


Previous article:
Bulgarian Eagles набира млади играчи! (8 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Nova | Zuna | Deriva | esim political game
Play on