Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

Mush


Redactor

310


17
Mush Imperium - First breath (Old article)
Posted 8 years ago by
Mush    
Report


Dag 2, (281)

Det är med ära och heder, som jag å mina aktieägares vägnar vill presentera för er;
Mush Imperium är nu aktivt och jobbar för att slå sig in på marknaden!

Mush Imperium är ett av många aktiebolag som har startats nyligen. Vi vill dock vara det seriösaste, ärligaste och svenskaste av alla dessa, något som jag personligen tycker verkar vara väldigt lättuppnått i dagens situation.

Jag vill uppmuntra alla svenskar att köpa åtminstone en aktie, bara för att få komma in i vår familj! Aktieägare kommer under företagets gång att premieras, även om alla dessa bonusar inte har blivit implementerade än. Däremot, så kan jag nu med heder säga att;
Alla aktieägare garanteras jobb i något av koncernens företag till en skälig lön.


Så, varför ska just du investera i Mush Imperium?

Jag har spelat det här spelet länge. Jag har sett mycket. Och jag har slutligen tyckt att det vore dags att börja spela ordentligt inom ekonomin, någonting som jag f.ö. kommer studera på universitetet i höst. Jag är kanske ingen våghals, jag är kanske ingen cynisk kapitalists-psykopat, men jag lovar er att jag i allra högsta grad kommer vara benägen att driva en koncern till det bättre!

Jag räknar med att släppa 55 aktier till, vilket blir totalt 200 stycken. Jag tänker släppa dem med utgångspriset 7.5, vilket är högt och kanske svårt att lyckas köpa till sig. Då vill jag upplysa er, om att det inom en närmaste framtid inte kommer att tryckas nya aktier. En aktie är en halv procent av bolaget, en halv procent av rikedomen. Dessutom så behöver jag ett större inflöde av kapital, för att kunna slå mig in på större marknader.


Angående utdelningar, så är jag redo att lyssna på mina delägare, då jag inte har bestämt någonting än. Mitt förslag är dock att vänta med dessa åtminstone en månad, för att återinvestera vinsten. Mush Imperium har inte som syfte att generera kortsiktiga avkastningar, utan snarare att bli en stabil och säker långsiktig investering, där varje aktieägare gör en resa med oss.

Så, mina vänner, klockan 10:00 idag så trycker Mush Imperium 20 nya aktier á 7.5 guld, och jag hoppas innerligt att dessa kommer hamna i svenska händer!

Tack för mig,
Pastor Mush
VD för Mush Imperium

PS
Alla aktieägare bör logga in på vår IRC-kanal, #MushImperium (på Rizon). Även intresserade och spekulanter är välkomna!

Previous article:
Arméns Jägarbataljon - Statens hårdaste militärmonster (8 years ago)

Next article:
Mush Imperium - Ägandeskaran (8 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Aura | Vita | Nova | esim political game
Play on