Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

MoGoM


Redactor

367


109
[CP] Informacija tautai (Old article)
Posted 10 years ago by
MoGoM    
Report


Sveiki, Lietuvos Piliečiai turbūt daugelis Jūsų nekantriai laukėt šio straipsnio ir aš tai puikiai suprantu, juk piliečiai turi teisę žinot kodėl vyksta tam tikri dalykai, bet norai kartais nesutampa su galimybėmis, tik pasakysiu jog nei vienas iš mūsų nesam robotas ir dirbam ties savo galimybių ribomis. Suprantu ir priėmu Jūsų nepasitenkinimą dėl informacijos stokos, tai mano, kaip prezidento pareiga, Jus informuoti apie vykstančius įvykius ir aš tai tikrai stengiuosi daryti.

Latvija

Kodėl buvo atiduota Kuržemė ? Iš tiesų su latviais nebuvo susitarimo dėl Kuržemės ir jie patys jos nenorėjo mums duoti, bet kadangi esam stipresnė valstybė, mes galim sau tai leisti. Vis dėlto kartais reikia nusileisti savo principams ir pažvelgti į viską ir iš kitos barikadų pusės. Latviai nori karo, jie niekada jo neturėjo ir deja mums reikėjo užbaigt karą su Švedija, apie tai plačiau kitam skyriuje, todėl buvo nuspręsta latviams suteikti tokį šansą, tai tik sustiprina mūsų tarpusavio ryšius ir santykiai tik nuo to pagerėjo. Supraskit, mes negalim sau leisti būt apsuptiems vien priešų, juolab prie mūsų slenksčio tupi Liūtas, Lenkija, kuri jau gerokai už mus stipresnė. Planai leist jiems pakovot kelias dienas su Suomija, pasilinksmint, o poto mes vėl galėsim žygiuot į Švediją. Verta paminėt, kad latvių CP liepė NEKOVOT Kuržemės regione, bet deja Latvijoj yra būtent du MU, kurie kovoja už supplies ir jiems nusišvilpt ant to CP, tai gi švedai pamokėjo, o jie pakovojo.


Švedija

Jau trumpai užsiminiau kodėl buvo nutrauktas karas su švedais, bet dar reiktų paminėt, kad mes kovojam ne tik prieš Švediją, bet ir prieš visą Sigma alijansą, kas nėra paprasta net tokiai valstybei kaip Mūsų. Taipogi už viso šio manevro slypi ir diplomatinės priežastys, apie kurias dar garsiai kalbėt negaliu, kol visi įvykiai iki galo neišsirutuliojo, bet tik pasakysiu, kad pamatysit pasikeitimų dabartiniuose alijansuose. Galiausiai, mums, kad ir kaip būtų kai kuriems iš Jūsų sunku suprasti, reikia padėt ir sąjungininkams, kurių CORE regionai buvo užimti, tą mes ir darėm italai, bulgarai, rumunai atsikovojo savo žemes, o dabar eilė padėt ir indonezams.

Pabaigai

Puikiai suprantu, kad ir toliau vyks purvo drabstymas spaudoje net ir po šio straipsnio, bet lygiai taip pat puikiai suprantu jog to pakeist neįmanoma. Sveika opozicija visada buvo ir bus sveikintina, bet deja mūsiškė dažniausiai, pabrėžiu DAŽNIAUSIAI, bet ne visada, pasižymi tik purvo drabstymu. Jei jums tai smagu daryt, tai aš jums netrukdysiu, užsiimkit tuo ir toliau, bet jei iš tiesų norit ne tik burbėt, bet ir PADĖT savo e-valstybei, tuomet ruoškit siūlymus, kritikuokit pagrįstai, netraukit žodžių iš tos purvinos balos, mes jau matėm Jūsų visus triukus, bet gal tiesiog tai dabar madinga: "pastumt ant vyriausybės". Šiam kartui tiek, ačiū visiems skaičiusiems ir iki kito karto, tikiuosi, kad taip ilgai nebeužtruksiu, nes kaip ir sakiau kritika dėl informacijos stokos priėmu, būtent dėl to jog ši kritika yra teisinga ir pagrįsta.

Paruošė spaudos atstovas, heifer.
Patvirtinta ir pateikta informacija prezidento, MoGoM.

Previous article:
[CP] Pirmas vyriausybės posedis (10 years ago)

Next article:
MoGoM grįžta. VALIO!!!! (9 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Terms of Service | Privacy policy | Support | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Chimera | Nexia | Luxia | esim political game
Play on