Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

mishka san


Redactor

130


19
IRL congratulations (Old article)
Posted 7 years ago by
mishka san    
Report


Братцы!

Сербский вариант - переведён гуглом, так как ваш язык я могу только на слух воспринимать, но сам говорить не умею. Извините за это.

Хоть мы нынче и по разные стороны баррикад (как обычно в играх вроде e-sim), хочу поздравить с победой патриота Николича на президентских выборах. Буду очень рад, если Сербия одумается и будет активнее развивать отношения с Россией. Давно хочу летать в Белград без виз и заграничных паспортов, как к другим нашим настоящим друзьям.

Удачи вам, дорогие балканские игроки в e-sim, не забывайте о реальности


Браћо!

Српска верзија - превео Google као свој језик, могу само да гледају по уху, али не може да говори. Извините због тога.

Иако смо сада, а на супротним странама (као и обично у играма као што су е-СИМ), желим да честитам на Николића патриота победа на председницким изборима. Ја бих се јако обрадовала ако ће Србија доћи до својих чула, и активно развија односе са Русијом. Дуго желим да лети за Београд, без виза и пасоша, као и другим нашим истинским пријатељима.

Срећно вам, драги играчи Балкана у е-СИМ, не заборавите о реалности

Previous article:
Ностальжи (7 years ago)

Next article:
First successful civil war in the history :D (7 years ago)


Comments (2)
21-05-2012 18:18:08
(7 years ago)


Vote!

21-05-2012 13:13:31
(7 years ago)


лолNew comment
Message:

Characters remaining:

1000


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Aurora | Furia | Pandoria | agar new modes play new modes
Play on