Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

SiRi


Redactor

1012


132
[CP]BYE ALL! (Old article)
Posted 8 years ago by
SiRi    
Report


Sveiki hateriai o/

Atnaujinta - Šiuos karinius nurodymus LAIKYTI NEGALIOJANČIAIS!

Kaip matau šalis labai suaktyvėjo po vakarykščių rinkimų. Ir manau mano žodis šioje situacijoje tikrai reikalingas.

Pabandysiu paaiškinti visus įstatymus:

Karo paskelbimas Rusijai

Kaip matome rezultatas yra 10:0

Judame toliau:

Taika su Lenkija

Kolkas ne itin sėkmingas balsavimas, tačiau tikiu jog bus subalsuota UŽ.

MPP su Kinija

Galima sakyti subalsuota NE.

Na ir trumpai papasakosiu kas gi įvyko vakar.

Aš prašiau už mane NEBALSUOTI, deja atsitiko taip, jog esu išrinktas Prezidentu. Aš minėjau tiek Vyriausybėje, tiek visur kitur, jog jei tapsiu CP, pasikeis viskas(kalbu apie draugystę su Lenkija ir t.t). Taip ir atsitiko, pradžioje, visi plojo rankomis, ir džiaugėsi mano sprendimais - deja kažkas jiems įspyrė į galvą, ir žmonės persigalvojo : ).
Faktiškai, šie visi įstatymai buvo paleisti man esant visiškai girtam(nesakau kad gailiuosi - tikrai ne), tačiau būdamas blaivas nebūčiau taip paskubėjąs : ).
Sumoje, esu išmestas iš visų chatų, taip pat iš BAY vadų, ir t.t. Kas yra ganėtinai keista, kuomet visi palaikė mano politiką, ir netikėtai persigalvojo, tad darau prielaidą, jog Vyriausybėje yra gana daug dviveidžių, bijančių daryti tvirtus sprendimus, kurie pakeistų visą šalies likimą.
Be sLietuvos karinių būrių vadų palaikymo, visa kas buvo bandoma įgyvendinti - žlugo.

Apkalta man - nenusisekusi, laukiu sekančios.


Civilinis karas - nesuprantu kam jis reikalingas, ir tai tik gold švaistymas, aš sutinku, būti nuverstas, tačiau, kažkam pritrūko valdžios matyt.

Lenkų MU palaikantys mūsų karą su Rusija - kolkas nėra daug, dėl Turkijoje vykstančio svarbaus mūšio, jam pasibaigus, visos Lenkijos pajėgos bus permestos į Rusiją.

Lenkų kariniai nurodymaiIr ką mes matome - apsišikome stipriai, lenkai mūsų nepavedė, deja lietuviai - myžniai ir jais liks.
Aš, sLietuvos Prezidentas, traukiuosi iš Prezidento pareigų.
Prisiimu visą atsakomybę už šios nakties įvykius.
Visų organizacijų slaptažodžiai bus perduoti sekančiam Prezidentui.


HAIL LITHUANIA!
HAIL POLAND!
HAIL TONYMONTANA!TRIBUTE TO TONY

Who put this thing together? Me, that's who! Who do I trust? Me!


Previous article:
Polish–Lithuanian Commonwealth (8 years ago)

Next article:
o7 (8 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Nova | Zuna | Deriva | esim political game
Play on