Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

Alip


Redactor

210


220
President Manifest! (Old article)
Posted 9 years ago by
Alip    
Report


Hej kära medborgare, här kommer mitt manifest!

Jag ska börja med och berätta lite om vad jag gjort i spelet.

Först och främst har jag varit MoD (Försvarsminister) i tre omgångar nu, först när Attax var president sen när Nenne var president och nu när sulle är president.
jag har också suttit i Fortis(vår gamla allians) högkvarter (HQ ). Under min tid som MoD (försvarsminister) har jag lärt mig väldigt mycket om hur det bästa sättet att organisera, olika strids strategier, hur en allians funkar m,m och nu känner jag att jag är beredd för nästa steg vilket är att vara president

Mina mål som President.

1. Mitt första/största mål är att ta tillbaka våra original regioner.

2. Uppgradera TSM till regular. Försvaret är bland det viktigaste ett land kan ha, så därför tycker jag att vi ska stärka vårt försvar.

3. Att starta en nya/ fortsätta på Babyboomen som Attax startat.

4. Starta utdelning av Mat, Gift, Vapen och Ticket när det är viktiga krig,

Detta är mina 4 stora mål.


Och nu, hur jag ska uppnå dessa mål.

1. Att ta tillbaka Götaland kommer vara svårast pga att det är vår high region men framför allt eftersom att Litauen har satt ut Q5 DSs ( Defense System), detta betyder självklart inte att det är omöjligt att vinna. Det krävs bra organisation och att vi attackerar vid rätt tillfälle så att vi har hela Fortis stöd. Vi tillsammans med våra allierade kan och kommer klara av detta!

2. Det finns två sätt att få in pengar till att uppgradera TSM. Att alla skänker en slant till TSM eller att vi sparar allt vi tjänar från TSMs Iron, tills vi har råd att uppgradera. Jag tror att en kombination av båda skulle vara bäst. Att vi får in så mycket pengar vi kan genom donationer och sedan lägger till det som saknas.

3. Attax påbörjade en väldigt lyckad Babyboom som jag och sulle hängde på. jag anser att dom nya i spelet är Sveriges framtid för att Sverige ska kunna bli ett starkt land både militärt och ekonomiskt och därför skulle jag vilja fortsätta på samma spår och be alla att bjuda in så många ni kan Vi har även en tråd i forumet som alla bör besöka o kommentera! In på forumet -> Allmänt-> BB i Sverige. Jag vill också bjuda in alla nya spelare till vår IRC kanal som ni lätt kan komma åt genom "http://cbe003.chat.mibbit.com/?channel=%23sim.SWE&server=irc.rizon.net" här kan ni ställa frågor angående vad som helst och vi gamla svarar gärna på dem Det är ni som är Sveriges framtid!

4. efter att jag uppgraderat stenföretaget ska jag starta ett gift och ett mat företag som till en början ska fungera i vinst syfte men som sedan kommer vara till för dela ut till dom som kan kriga vid viktiga krig. i Sverige just nu är det inte så många som kan kriga dagligen och detta är ett sätt att att få dom att kriga oftare och göra Sverige till ett starkare land militärt. Min Finansminister Greven1 tillsammans med Aliquam kommer att driva företagen och utdelningen kommer min Försvarsminister sulle och min General JaIIooZ ta hand om. För att få ta del av utdelningen krävs det att man är inne på IRC i #forsvaret kanalen. detta är också ett sätt att få #forsvaret kanalen att bli aktivare, vilket verkligen behövs för att vi ska kunna organisera oss bättre!


Såhär kommer min Regering se ut.
President - Alip
MoD - sulle (Försvarsminister)
MoFA - Attax (Urikesminister)
MoF - Greven1 (Finansminister)
vMoD - JaIIooZ (Vice Försvarsminister)
vMoFA - Restriction (Vice Utrikesminister)


IRC: http://cbe003.chat.mibbit.com/?channel=%23sim.SWE&server=irc.rizon.net

Previous article:
President manifest (9 years ago)

Next article:
Min regering (9 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Fera | Vestia | Roxa | esim political game
Play on