Login:
Password:

Forgot password? Register

Article


This article was edited by moderator Damon Mortis
Reason: not related with the game

2
Tarihte Bugün (Fun)
Posted 6 months ago by
GorkemGokhanGurbuz    
Report


1299: Üç kıtada altı asır hüküm sürecek olan Osmanlı Devleti kuruldu.

1481: Osmanlı veziriazamlarından ve tarihçi Karamani Mehmed Paşa İstanbul’da bir grup yeniçeri tarafından katledildi.

1517: Yavuz Sultan Selim Han’ın Ridaniye Zaferi’nden sonra, Mısır Sultanı Tumanbay, bir gece baskını ile Kahire şehrini geri aldı. Tumanbay, bu kahramanca harekatı 7.000 – 8.000 kişilik bir kuvvetle gerçekleştirdi. Baskın sırasında, şehirde bulunan az sayıdaki Osmanlı ordusuna mensup muhafızların hepsi kılıçtan geçirildi. Tumanbay’ın Kahire üzerindeki bu son hakimiyeti, yalnızca iki gün sürdü. Yavuz Sultan Selim Han, Kahire’nin geri alınması için Veziriazam Yunus Paşa’yı görevlendirdi. Paşa bir gün içinde emri yerine getirdi.

1521: Memlüklü Emiri, sonradan Osmanlı Devleti’nin Şam Beylerbeyi Canbirdi Gazali, Şam yakınlarında öldürüldü.

1563: Denizle ilgili olarak yazdığı eserlerle tanınan matematik bilgini, coğrafyacı, yazar ve şair, Osmanlı denizcisi Seydi Ali Reis Diyarbakır’da vefat etti.

1635: Osmanlı döneminin en büyük kaside ve hiciv ustası Şair Nef’i İstanbul’da idam edildi.

1695: II. Ahmet’in ölümüyle II. Mustafa Osmanlı padişahı oldu.

1873: Türk basınında ilk sansür uygulaması, Ebuzziya Tevfik’in çıkardığı Hadika Gazetesi’nin ‘zihinleri bulandırdığı’ gerekçesiyle iki ay süreyle kapatılması kararı verilerek gerçekleşti.

1903: Şair ve yazar Mehmed Tahir Menemenlizade, İstanbul’da 41 yaşında kalp krizinden öldü.

1913: Gazeteci, matbaacı, mütercim ve yayıncı Ebuzziya Tevfik İstanbul’da, işinden evine dönerken Kadıköy vapurunda vefat etti.

1921: Kurtuluş Savaşı’nda silah ve cephane taşıyan ‘Alemdar’ isimli tahlisiye gemisi, Karadeniz’de Fransız savaş gemisinin saldırısına uğradı. Alemdar’ın kaptanı ateş ederek kendisini savundu ve Ereğli limanına ulaşmayı başardı.

1923: İzmir’e gelen Mustafa Kemal Paşa, Karşıyaka’da trenden inerek, Ege gezisine başladığı gün (14 Ocak) ölen annesinin kabrini ziyaret etti.

1937: Cenevre’de Milletler Cemiyeti toplantısında Hatay’ın bağımsızlığı kabul edildi.

1940: Milli Koruma Kanunu Resmi Gazete‘de yayınlandı.

1943: Varlık Vergisini ödemeyen mükellefler, borçlarını “bedenen çalışarak ödemeleri” için çalışma kamplarına gönderildi. Tümü İstanbullu gayrimüslimlerden oluşan 32 kişilik ilk kafile Aşkale’ye doğru yola çıktı.

1947: Öğretim kurumları dışında din eğitimine izin verildi.

1948: Kazım Karabekir’in ölümü ile boşalan meclis başkanlığına Ali Fuat Cebesoy getirildi.

1954: Köy Enstitüleri kapatıldı.

1954: Millet Partisi kapatıldı; din esasına dayanan ve amacını gizleyen bir parti olduğu iddia edildi, yöneticileri de birer gün hapis ve 250’şer kuruş para cezasına çarptırıldı.

1956: Yabancı petrol şirketi Mobil, Türkiye‘de ilk petrol arama ruhsatını alan ilk firma oldu.

1958: Kıbrıs’ta 10 bin Türk “taksim” lehinde gösteri yaptı. İngiliz askerleri topluluğun üzerine zırhlı araçlarla yürüdü, yaralananlar oldu.

1972: Süleyman Demirel, “Rejimi değiştirme gayreti siyasi suç değildir” dedi.

1973: Los Angeles Başkonsolosumuz Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir, Santa Barbara’da ASALA tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldüler. Katil Ermeni kökenli ABD vatandaşı Gurgen Yanıkyan, 2 Temmuz 1973 tarihinde ömür boyu hapse mahkum oldu. Ermeni toplum önderleri Yanıkyan’ı kahraman ilan ederek cinayeti meşrulaştırmaya çalıştılar.

1974: Kıbrıs’ta EOKA cinayet şebekesini kurup yıllarca Türkler’e yönelik saldırı ve katliamların düzenlenmesine öncülük eden Grivas, Kıbrıs’ın Limasol şehrinde öldü.

1994: Özgür Gündem gazetesinin Ankara temsilciliğinde patlama oldu. Gazetenin Ankara Haber Merkezi’ne de molotof kokteyli atıldı.

1995: Çocuk Hakları Sözleşmesi Türkiye tarafından çekince koyularak kabul edildi.

1996: Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarına Yunan ve Türk gazetecilerin ayrı ayrı bayrak dikmeleri Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim yarattı.

1996: Bursa’da 1963 yılından beri hizmet veren Teleferik, özelleştirildi.

2005: Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Başbuğ, Kürt gruplarını uyararak, “Kerkük’ün özel statüsünün korunması Türkiye için hayati önemdedir.” dedi.

Previous article:
Türk Tarihinin En Önemli 10 Savaşı (6 months ago)

Next article:
Tarihte Bugün (6 months ago)

ESim
or
Register for free
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Furia | Pandoria esim political game
Play on