Login:
Password:

Forgot password? Register

Article


This article was edited by moderator Damon Mortis
Reason: not related with e-Sim

18
1 Decembrie (Fun)
Posted 5 months ago by
Romania Org    
Report


Marea Unire de la 1918
Evenimentul politic al anului 1918 este desăvârșirea statului național român, înfăptuit prin unirea tuturor provinciilor locuite de români, aflate sub o stăpânire străină, cu România.

Astfel, la finalul Primului Război Mondial, România obținea mai mult decât eliberarea românilor din Austro-Ungaria, pe care și-o propusese la începutul conflagrației. Începutul anului 1918 se anunța dezastruos, România semna în mai Pacea de la Buftea-București, un tratat de pace care-i aducea mari prejudicii. Schimbările mari în plan european, din a doua jumătate a anului, și priceperea liderilor români de a simți momentul istoric fac ca dezastrul anunțat să fie transformat într-un șir de victorii, reunite sub numele de Marea Unire de la 1918: în martie 1918 unirea Basarabiei cu România, în noiembrie unirea Bucovinei cu România, iar în decembrie unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România.

Pentru România, Marea Unire de la 1918 a însemnat o repoziționare în Europa, prin noua suprafață (locul 10) și prin numărul de locuitori (locul 8). O sporire considerabilă a cunoscut și capacitatea industriala (235%), economia, dar și resursele naturale.

Marea Unire a fost recunoscută pe plan internațional prin tratatele semnate la Trianon (4 iunie 1920) și Saint-Germain-en-Laye (10 septembrie 1919).


România în 1916


UNIREA CU BASARABIA
-8 octombrie 1917 se desfășoară la Chișinău Congresul ostașilor moldoveni care a proclamat autonomia provinciei
-2 decembrie 1917- Sfatul Tării proclama Republica Democratică Moldovenească

-2 ianuarie 1918 - armata romană trece Prutul; la 13 noiembrie Guvernul Rusiei Sovietice întrerupe relațiile diplomatice cu România și sechestrează tezaurul

-23-24 ianuarie 1918 -Sfatul Țării, întrunit la Chișinău, proclama INDEPENDENTA Republicii Democratice Moldovenești

-27 martie 1918 - Sfatul Țării a votat Unirea Basarabiei cu România
 
-22 aprilie 1918 - Regele Ferdinand semna decretul de promulgare a Actului Unirii Basarabiei cu România

Membrii Sfatului ȚăriiUNIREA CU BUCOVINA
-octombrie 1918 se constituiaConsiliul Național Român

-9 octombrie 1918 CNR cere dreptul la autodeterminare

-14/27 octombrie constituireaAdunării Constituante a Bucovinei- condusă de Iancu Flondor,
a hotărât unirea Bucovinei cu celelalte provincii românești din imperiu.
a fost ales un Consiliu Național ca organ reprezentativ, condus de Ion Nistor și un Birou Executiv condus de Iancu Flondor, ce coordonau lupta pentru unire

-noiembrie 1918 CNR solicită sprijin armatei române pentru a restabili ordinea în condițiile încercării trupelor ucrainiene de a alipi Bucovina la Ucraina; Armata romană intervine cu o divizie
 
-12 noiembrie CNR a stabilit instituțiile Bucovinei

-15/28 noiembrie 1918 au început lucrările Congresului General al Bucovinei
Iancu Flondor, președintele Congresului, a dat citire Moțiunii prin care se hotăra « unirea necondiționată și pentru vecie a Bucovinei cu Regatul României »
UNIREA CU TRANSILVANIA
-5-18 octombrie 1918 Alexandru Vaida Voevod citește “Declarația de autodeterminare” în Parlamentul de la Budapesta
-31 octombrie 1918 la Arad s-a constituit Consiliul National Român Central ce a preluat conducerea luptei naționale
-6 noiembrie 1918 este publicat manifestul “Către națiunea română
-7 noiembrie 1918este publicat textul convocării la Alba Iulia a Adunării Naționale a românilor- “Istoria ne cheamă la fapte
-9-10 noiembrie CNRC adresează guvernului maghiar o notă ultimativă în care se cerea « întreaga putere de guvernare  »
-13-14 noiembrie tratative la Arad, cu delegația maghiară, eșuate
-1 decembrie 1918 s-a desfășurat Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, deschisă de Gh. Pop de Băsești, iar Rezoluția --- -Unirii a fost prezentată de Vasile Goldiș
s-au constituit Marele Sfat Național și Consiliu Dirigent, instituții provizorii de conducere ale Transilvaniei până la integrarea definitivă în statul român
-24 decembrie 1918, Regele Ferdinand a emis decretul de unire.

Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, 1 decembrie 1918

Rezolutia Marii Adunari Nationale de la Alba iulia
OAMENI CARE AU ÎNFĂPTUIT UNIREA

Regele Ferdinand I al României, ”Întregitorul„ (24 august 1865 - 20 iulie 1927)


Regina Maria a României (29 octombrie 1875 - 18 iulie 1938)


Ion I.C. Brătianu (20 august 1864 - 24 noiembrie 1927)


Alexandru Vaida Voevod (27 februarie 1872 - 19 martie 1950)


Iuliu Maniu ( 8 ianuarie 1873 – 5 februarie 1953)


După toate aceste evenimente, se înfăptuiește România Mare!

România în 1918


Steagul României Mari


LA MULȚI ANI ROMÂNIA, LA MULȚI ANI ROMÂNI!

Articol făcut de Avram Iancu

Previous article:
Activitate si Organizare! (1 year ago)


Comments (3)
02-12-2018 23:54:56
(5 months ago)


All congratulations to the Romania, sincere friends of Serbia, in the RL and in the Game, o7

02-12-2018 20:01:47
(5 months ago)


Da ) King Carol

02-12-2018 13:56:36
(5 months ago)


Avram Iancu
Hai ca avem baculNew comment
Message:

Characters remaining:

1000


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Aurora | Pandoria | agar new modes play new modes
Play on