Login:
Password:

Forgot password? Register

Article


8
Úspěšné dva dny mé vlády + shrnutí situace čr v posledních letech (Political)
Posted 10 months ago by
lukodlak    
Report


Drazí spoluobčané,
dnes jsem po úspěšné revoltě hráčů, kteří mi nevěřili, že budu prezidentem všech, odstoupil z funkce prezidenta republiky a
vložil ji do rukou dejm . Přeji mu nechť vládne opravdu celé ČR.

Za dva dny, bez přístupu k vládním organizacem jsem toho moc zvládnout nemohl, ale zvládl jsem velice zajímavé kroky.
Dohodl jsem MPP s Ruskem a Litvou, kteří pro nás budou skvělí partneři. Pokus o totéž s Poláky nedopadl, jelikož dali přednost svým imperialistickým zájmům.

Děkuji prezidentům Ruska Rob Grig a Litvy asmaday . Thank you.

Tímto také prosím občany ČR, aby na straně těchto států bojovali.

Přiznávám, že je se mnou spjatá minulost, kdy jsem si vypůjčil věci z organizací, nicméně jsem za to zaplatil a nikdy nebyl odsouzen.

Když jsem začínal s touto hrou, vládla tady tzv. ELITA, na kterou většina nadávala. Já jsem byl v pozadí, jako nový hráč jsem do ničeho moc nemluvil, ale byl jsem členem politické síly na odstranění této elity.
Zvítězili jsme a nastalo období blahobytu.

Bohužel mezi vítěznými stranami došlo po nějaké době k šarvátkám. Přiznávám se, že nejednu jsem vyvolal i já.
Vyhrotilo se to tak, že jsem vyvolal občanskou válku a do této země opět vstoupili členové bývalé elity, které jsem tentokrát podporoval. Po této úspěšné revoltě jsem se stáhnul z politické sféry a prakticky na tuto hru zanevřel.

Nyní jsem se pokusil o návrat, ale nemám dostatečnou důvěru.

Omlouvám se všem, které jsem zklamal a zanevřel na ně. Zvláště pak jirkalor , se kterým jsem měl dobrý vztah, ale rozbroje ve vlastní straně nás oddělili.


Velká škoda je, že spousta hráčů se na hru vykašlala, dříve jsme se přetahovali o to, kdo bude v kongresu. Momentálně nejsou ani plné stavy.
Děkuji Vám za přečtení, snad to není tak dlouhé.

lukodlak


Děkuji Stbklzcczzlv za podporu loajalistů.Previous article:
OBJASNĚNÍ DEZINFORMACÍ (10 months ago)

ESim
or
Register for free
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Furia | Pandoria esim political game
Play on