Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

iLuvCakes


Redactor

149


16
[SIVID] Apie praėjusią kadenciją bei ateitį (Political)
Posted 2 years ago by
iLuvCakes    
Report
Ir vėl kalbiname šiuo metu buvusį, o ateityje ir vėl būsimą prezidentą MasterKce .

iLuvCakes: Taigi, dar kartą labai dėkui už suteiktą galimybę užduoti kelis klausimus jums. Negaištant norėčiau pradėti su pirmuoju klausimu. Kaip jaučiatės po pirmosios kadencijos? Kiek savo išsikeltų tikslų išpildėte?

MasterKce: Visada prašom. Nežinau. Iš tikrųjų, labai džiaugiuosi, kad teko išbandyti kažką naujo. Žinoma, labai norėčiau padėkoti visiems vyriausybės (ir ne tik) nariams, kurie man per visą šį laikotarpį padėjo tiek dieną, tiek naktį. Tačiau viską apibendrinus, pasakyčiau, jog sekėsi iš dalies ir gerai ir blogai. Gerai, nes: pasiekiau vieną tikslų - sugrąžinti keletą žaidėjų į aktyvo gretas. Man atrodo, jog tai nuostabu, ypač dabar, kai Primeros žaidėjų skaičius mažėja, o štaip mūsų - didėja. Na, kalbant toliau, labai džiaugiuosi sutikęs senus pažįstamus bei atradęs naujus. Net neabiju, kad vienoj ar kitoj situacijoj tos pažintys tikrai pravers. Be abejo, buvo tikrai ne kartą svarstyta pati TRT ateitis, ar verta, ar ne. Ko gero, tai teks palikti kitai kadencijai. Na, o blogai, tai spėju dėl to, kad ir neįgyvendinau tikriausiai pagrindinio tikslo - Lietuvą prijungti prie naujo aljanso. Per daug nesiplėsdamas, galiu tik pasakyti, jog šiuo klausimu vyko tikrai didelės diskusijos, tačiau, prižadu vienokie ar kitokie pasikeitimai anksčiau ar vėliau įvyks, prižadu. Toliau kalbant apie neįvykdytus tikslus, tikrai norėjau praplėsti Lietuvos teritoriją, bet ir vėl, nepavyko. Tačiau rankų nenuleidžiame ir bandysime kažko tikėtis iš "sailors week". Beja, užmiršau paminėti, jog atgimė SIVID, manau ne vienas sutiks, kad tai didžiulis pasiekimas, taip?

iLuvCakes: Žinoma, SIVID atgimimas gali reikšti naują etapą eLietuvoje. Kalbėdami užsiminėte apie "sailors week". Kokie pagrindiniai tikslai šiuo atžvilgiu būtu kitoje kadencijoje?

MasterKce: Svarbiausia gauti high grain regioną. Ne dėl to, kad jie yra vertingi, ne, jie net nevertingi. Paprasčiausiai, Lietuva tokio neturi, tad manau ekonomiškai visomis prasmėmis, tokį regioną Lietuvai būtų naudingą turėti. Na, o po to, paprasčiausiai reikia palaikyti aktyvumą, o kovos, mano manymu, geriausias būdas tą aktyvą ir palaikyti.

iLuvCakes: Jei įmanoma tiksliau, ar jau yra pirmasis taikinys, ar vis dėlto tai liks intriga iki pat karo pradžios?

MasterKce: Yra, tačiau dar galutinai neaišku. Manau, leisim seimui pasisakyti šia tema, o tada ir nuspręsim.

iLuvCakes: Ar iki šio klausimo seimas buvo įtraukiamas į svarbius pasitarimus?

MasterKce: Kol kas dar ne. Tačiau nuo dabar, kuomet dar yra sukurtas/atkurtas seimo chat'as, į seimo nuomonę bus atsižvelgiama vis labiau ir labiau.

iLuvCakes: Kaip asmeniškai žiūrite į seimo narius, kai jais tapti, šiuo metu, gali bet kuris. Ar tikite kiekvieno žiniomis?

MasterKce: Žinoma, kad tikiu, ir tikėsiu kol kažkuris nepasišiukšlins. Kaip sakoma, "pasitikėjimą lengva užsitarnauti, bet susigrąžinti - ne". Aš esu įsitikinęs, jog kiekvienas gali prisidėti prie Lietuvos gerovės. Tai padaryti galima, siūlant įvairias idėjas, padedant priimti sprendimus. Negi tai taip sunku? Manau, sudėjus kiekvieno mintis, žiniams, būtume dar stipresni. Taip, kad nesidrovėkite - reiškitės.

iLuvCakes: Pačioje pokalbio pradžioje užsiminėte apie naują aljansą, kurio dar nespėjote sukurti. Ar jame matysime senų veidų, ar tai bus naujos popieriaus lapas eLietuvai?

MasterKce: Žiūrint kaip susiklostys aplinkybės. Aš asmeniškai, jame norėčiau matyti tiek rusus, tiek slovėnus. Kaip ir minėjau, viskas priklauso nuo aplinkybių. Šių šalių gali net ir nebūti. Bet žiūrėsim. Gal tikrai jau metas versti naują baltą popieriaus lapą ir vis dėlto išbandyti kažką naujo.

iLuvCakes: Na ir pabaigai, ko norėtumėte palinkėti eLietuvos piliečiams?

MasterKce: Kaip jau ir minėjau praeitame interviu, pasikartosiu. Palinkėčiau neprarasti motyvacijos dar kartkartėmis įsijungti e-sim'ą ir pasidomėti kas ir kaip čia vyksta. Juk, kuo mūsų daugiau, tuo - įdomiau. Ne? Taip, pat labai noriu visus padrąsinti, nebijokite reikštis, kalbėtis - mums svarbi Jūsų nuomonė. Laikykimės išvien, juk tik kartu mes esam pilnas kumštis, kuriam nebaisu nei švedai ar dar kas.

iLuvCakes: Dar kartą dėkoju už sugaištą laiką bei atvirus atsakymus. Geros jums ateinančios kadencijos.

2018, Vilnius


Previous article:
[Country Balls] Ukraine vs Poland (2 years ago)

Next article:
NOT A casino. Launch of a charity (10 months ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Deriva | Pandemia | Euforia | esim political game
Play on