Esim - Zpráva o stavu orgů - březen
Login:
Password:

Forgot password Register

Article


13
Zpráva o stavu orgů - březen (Political)
Posted 6 years ago by
ThePolitik    
Report


Zdravím revolucionáři,

Jak jste si mohli povšimnout, po dlouhě době došlo ke změně ve vedení repupubliky a to sice za použití síly. Občanská válka proběhla celkem hladce. Loajalisté byli rozmetáni na kopytech. V době, kdy už bylo zcela zřejmé kdo bude na straně vítězu mi jirkalor poslal hesla od orgů. Účty jsem nechal rozmrazit abych se mohl podívat jak jsou na tom zásoby českého státu.
Ke svému zděšení se mi naskytl pohled to prázdných orgů a do MU kde bylo pouze 20/340/90 + něco málo raw. Jinými slovy jediný co zbylo jsou dárky. Tento stav zásob mě poněkud zaskočil a přiměl mě k prohledání logu.

Tímto hledáním kam mizely supply jsem se dopátral důvodu, co vedlo takové množství podprůměrně bojeschopných hráčů k poslechnutí Jirkových rad o dochodu z ČR. Prostě a jednoduše tu byli nadstandartně živení. Org jim dával více než-li štědré výplaty. Např.: Mirek Topolanek - hráč, který nemá eq ani dmg (pouze jeden screen, ale podobných donate je tam více)


Kapitola sama pro sebe jsou supply pro samotného Jirku: (supply za jeden den)Na obranu loajalistů, ty hromady supps jenž si rozposlali byly použity na boj za ČR. Na můj vkus si jich poslali trochu hodně a ke všemu mnohokrát hráčům, kteří nejsou bojeschopní.

Uděláme-li si takové shrnutí: Rebelové přebírají org dosti provětraný. Pokusíme se znovu obnovit naše zásoby. Bývalý loajalisté utekli na Slovensko za svým zabanovaným CP a my můžeme čekat zda nepříjde nějaká pomsta za CW. Třeba že nás Slováci napadnou za pomoci bývalých loajalistů.

Nakonec takový bonus. Toto bylo posláno z MU na CW. (nelegálně, Státní MU nesmí posílat supps na cw)Next article:
Q6 OFFHAND MAX/MAX (6 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Terms of Service | Privacy policy | Support | Wikia | Alpha | Luxia | Primera | Secura | Suna | Xena | Mega | Arcadia | esim political game
PLAY ON