Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

RaufOrbay


Redactor

138


50
Sen Bilirsin TÜRKİYE (Political)
Posted 4 years ago by
RaufOrbay    
Report


Primera Türkiye Ecdadı çok iyi bilir bu ülkenin sıkıntılı geçmişini...

Öyle hararetli tartışmalar görmüştür ki bu ülke; her bir taraftan düşman işgaline uğramış vatanın üzerinde başka bayrakların altında hala birbirlerine sövüp sayanlar , vatanın içerisinde bulunduğu durumu hiç umursamadan ...

Öyle yoksulluk görmüştür ki; Milletin vergileri düşüncesizce paralı askerlere yedirilmiş, Turkey Org 'un kasası meteliğe kurşun atar olmuş oyuna yeni başlayan babye bile ekmek veremeyecek hale düşürülmüş...

Öyle kötü yönetilmiş ki; Dış ilişkilerde dalga konusu olmuş ,doğru dürüst bir ittifağa bile katılamamış...

Öyle veya böyle uzayıp giden Sıkıntılı GEÇMİŞ ...

Makaleme böyle başlamamın sebebi şudur; geçmişi bilen hatırlasın bilmeyen öğrensin ama herkes DERS alsın.


Güzel ülke Türkiye'mizin şuan ki topraklarının ve sermayesinin buralara gelmesinde katkıda bulunan herkeseşükranlarımı sunarım.Özellike Türkiye'nin dönüm noktası olan UBW birliğine katılımını sağlayan Alemdar ve dönemin hükümetine hepimiz şükran borçluyuz.

Şuan ülke, askeri olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyor.ERGENEKON ve OwerPowered birlikleri ülkeden ayrılacağını açıklamış ülkenin askeri gücü uzun süredir inaktif konumda olan TATS'ın üzerine kalmıştır.Bu denli genişlikte ve verimli olan toprakları, Türkiye'nin savunması çok zor hale gelmiş sürekli UBW'nin desteğine mecbur bırakılmıştır.En öncelikli sıkıntısı bu mevzu olan ülkenin başka başka ufak sıkıntılarının da baş göstermesi kaçınılmazdır.

Her ne kadar oyun haricinde yoğun bir programa sahip olsam da bu dönem bu sıkıntıları çözmek için Mayıs 2017 Türkiye Başkanlığı'na aday olma kararı aldığımı sizlere bildirir, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Başkanlık için bir Aday Kabine ye sahip değilim.Bunu bilinçli olarak hazırlamadım.Bu makaleyi okuyup benimle birlikte çalışmak isteyenlerden bir Kabine oluşturacağım.Kabineye katılmak için hiçbir kriter bulunmamaktadır.Tek amaç Türkiye'nin sorunlarını çözmeye çalışmaktır.

Aday Kabineye başvurmak ve seçimlere birlikte hazırlanmak isteyenler bana mesaj yolu ile ulaşabilirler.
Saygılarımla,

RaufOrbay .


Previous article:
Ciwil War in Turkey (4 years ago)

Next article:
Mayıs 2017 Kabinesi (4 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Roxa | Exura | Aura | esim political game
Play on