Login:
Password:

Forgot password? Register

Article


101
Poland becomes neutral. (Political)
Posted 3 years ago by
Poland Org    
Report


EN Version


This decision has been made due to many mistakes our "allies" have done.
The main reason was their inactivity and indiffrence towards us and other members.

The other reasons are for example actions of Germany, and their pointless DoW on Italy, that not only they didn't gained anything but also wasted many supplies that could be used for something with more sense, not necessarily for alliance but even for Germany itself.

Additionaly, Germany expected help from everyone, but didn't delievered it to others.
All military and politcal steps were suppose to be talked over by the members of the alliance, the Germany didn't let other countries in alliance to declare war because they were in a conflict themselves.

Germany left the alliance not long ago, but still this decision didn't affect actions of other members of alliance, the alliance IRC is empty and the only country that we could ask to help us was Hungary, even though they were our enemies not so long ago.PL wersja


Ta decyzja została podjęta z wielu powodów nasi "sojusznicy" popełnili.
Głównym powodem jest ich brak aktywności i obojętność w stosunku do nas i innych członków.

Innym powodem są akcje podjęte przez Niemcy, i ich bezpodstawny/bezsensowny DoW na Włochy, nie tylko nic nie zyskali ale też stracili wiele zapasów które mogły być użyte na coś bardziej sensownego, nie koniecznie dla sojuszu ale nawet dla samych Niemców.

Dodatkowo, Niemcy oczekiwali pomocy od każdego, ale sami nikomu nie pomagali.
Wszystkie militarne/polityczne kroki członków sojuszu miały być omawiane, Niemcy nie pozwalali innym krajom wywołać wojny gdyż sami jedną prowadzili.

Niemcy opuścili nasz sojusz niedawno, ale wciąż ta decyzja nie zmieniła zachowania innych członków sojuszu, kanał IRC jest praktycznie pusty a jedynym krajem który mogliśmy poprosić o pomoc były Węgry z którymi toczyliśmy wiele wojen do nie dawna.CP of Poland after 4 CW and 10 impeachments in this month - Bartanus

Previous article:
Orędzie do narodu wybranego (3 years ago)

Next article:
Deal between Poland and Slovakia (3 years ago)

ESim
or
Register for free
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')