Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

bulutbulut


Redactor

47


23
30 Ağustos Zafer Bayramının Tarihi Önemi (Political)
Posted 4 years ago by
bulutbulut    
Report
Öncelikle Bütün s-TR Oyuncularının Zafer Bayramını Kutlamak İsterim.30 Ağustos Zafer Bayramının Bizim İçin Önemi Çok Yüksektir Bu Savaşta Yunan Ordularını Mağlup Ederek Kaybettiğimiz Toprakları Geri Alma Şansı Kazanmış Olduk.Bütün Şehitlerimizi Ve Mustafa Kemal Atatürk'ü Saygıyla Anıyoruz Mekanları Cennet Olsun.''Onlar Olmasaydı Olmazdık'' Diyerek Konuya Giriş Yapıyorum.

23 Ağustos - 12 Eylül 1921 Tarihleri Arasında Yapılan Sakarya Savaşı İle Yunan Orduları Gerilemek Zorunda Kaldı. Bu Uzun Zamandan Beri Türk Ordularının Elde Ettiği İlk Başarıdır. TBMM Tarafından Sakarya Savaşı'ndan Sonra Mustafa Kemal'e Mareşal Ve Gazi Unvanları Verildi. Tarihin Bu Dönüm Noktasından Sonra Yunan Ordusunun Ve Diğer İşgalci Güçleri Topraklardan Atma Kararı Alınır. Sad Planı Adı Verilen Taaruz Planı Ocak Ve Nisan Aylarında İki Kez Ertelenir. Tarruzun Hazırlıkları Tam Anlamıyla Ağustos Ayında Tamamlanır. Batı Cephesinin Kuzeyindeki Ve Güney Cephesindeki Türk Birlikleri, Büyük Bir Gizlilik İçinde Kocatepe Bölgesine Kaydırıldı. İstanbul'daki Cephane Depolarından Silah ve Cephane Gizlice Anadolu topraklarına Getirtildi. İtilaf Devletleri Tarafından Tahrip Edilerek Kullanılmaz Hale Getirilen Toplar Onarıldı. Yeni Silahlar Satın Alındı. Orduya Taarruz Eğitimi Yaptırıldı. Gazi Mustafa Kemal'in Başkomutanlığını Yaptığı Türk ordusu, 26 Ağustos 1922'de Düşmana Saldırdı. Birkaç Saat İçinde Düşman Mevzileri Ele Geçirildi. 30 Ağustos'ta Türk Ordusu Yunan Ordusunu Çember İçine Aldı. Sağ Kalanlar Esir Alındı. Esirler Arasında Yunan Başkomutanı Trikopis De Vardı.

Bu Savaş, Atatürk'ün Başkomutanlığında Yapıldığı İçin Başkomutanlık Meydan Muharebesi Olarak Adlandırıldı.

Büyük Taarruz'un Başarıyla Sonuçlanmasından Sonra Yunan Orduları İzmir'e Kadar Takip Edildi. 9 Eylül 1922'de İzmir'in Kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan İşgalinden Temizlenmiş Oldu.Bayrakları Bayrak Yapan Üstündeki Kandır,Toprak, Eğer Uğruna Ölen Varsa Vatandır... 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun


Diyerek Makaleyi Burada Sonlandırıyorum Okuduğunuz İçin Teşekkürler

Next article:
Aday Değerlendirmesi(Seçimle İlgili) (4 years ago)

ESim
or
Register for free
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Furia | Pandoria esim political game
Play on