Login:
Password:

Forgot password? Register

Article


25
[SIVID] MONOPOLY (Event related)
Posted 6 years ago by
Akviliuttte    
Report
Sveiki,

Ar mėgstate stalo žaidimus?
Monopolis nėra mano mėgstamiausias - labiausiai mėgstu Cluedo. Tačiau norint sužaisti Cluedo, iš pradžių reikia pažaisti lengvesnius žaidimus. Tad vienas iš tokių - MONOPOLIS.Taisyklės:
1. Nori sužaisti? Registruokis po straipsniu, parašęs: ,,Dalyvauju”. Tam skiriamos 48 valandos.
2. Kiekvienas iš Jūsų simboliškai gaunate 3000G. Nemaža sumelė, taip? O kad man kas tiek ,,pinigų” duotų…
3. Jūsų tikslas - už gautą auksą nupirkti kuo daugiau firmų bei savo sąskaitoje prikaupti kuo daugiau pinigų.
4. Kiekviena rūšis yra skirtingai įkainuota: Pagal spalvą ir pagal Q laipsnį. (Visas kaininkas gale straipsnio).
5. Praėjus primam ratui, ant nenupirktos firmos uždėsiu po namuką. Tokiu atveju firmos kaina ir vertė kyla, na, ir žinoma, turint tokią firmą dar didesnis pliusas tau. Firmos su namuku kaina išauga 15%, na, ir žinoma, nuomos taip pat. Plius, skiriamas 10% bonusas visai gatvei (gatvė yra vienos spalvos arba vienos rūšies 4 firmos). Bonusas reiškia, kad nuoma jums arba jūsų nuomininkams kainuos dar 10 proc. daugiau.
6. Jeigu keli dalyviai surenka tokį patį skaičių firmų ar pinigų, tada laimėjimas žiūrimas pagal kitą kriterijų. Jei taip nutinka, jog viskas sutampa, tada bus žiūrima, kiek kartų patekote į kalėjimą ar parkingą bei kiek kartų atsistojote ant skydelio, kuris apsaugo nuo kalėjimo ir parkingo. Parkingas ir kalėjimas reiškia, jog jūs praleidžiate ėjimą.
7. Ėjimai bus traukiami iš eilės pagal registraciją su programa “random.org” nuo 1 iki 6. 1 ir 6 reiškia, jog jums bus traukiamas dar vienas ėjimas ir Jūs turėsite galimybę nupirkti fimą du kartus.
8. Žaidimas baigtas apėjus vieną ratą. Nebent nėra išpirktos visos firmos. Jeigu bus neišpirktos visos firmos, tada eisim iki 3 ratų. Kas bebūtų, bet po trečio rato skaičiuosim rezultatus.
9. Jei tau pavyko išsiveržti į priekį arba tu šiek tiek atsilikai nuo kitų žaidėjų ir atsistojai ant firmos, kuri jau nupirkta, arba kitas žmogus atsistoja ant firmos, kurią nupirkai tu, tokiu atveju tau arba tu turi sumokėti nuomos mokestį, kuris yra 10% nuo firmos pirkimo sumos.
10. Žaidimas vyks komentaruose:
Kaskart išmetusi kauliukus su programa “random.org” komentaruose parašau, kas kiek išmetė ir kur atsistojo. Kaip krito kauliukai, visada galėsite matyti google drive nuorodoje, kuri bus paskelbta kito straipsnio metu. Tada visi dalyviai surašo, ar perka firmą, ar susilaiko. Nedavus atsakymo per 24val, metami kauliukai iš naujo, o Jūs liekate be firmos.
11. Jeigu taip nutiktų, kad likai be pinigų, gali išparduoti savo firmas, pasilikdamas tik pinigus ir pasitraukti iš žaidimo su esama pinigų suma (tavo visos iki vienos firmos parduodamos bankui už simbolinę kainą), arba traukti laimingą kortelę.
12. Laiminga kortelė bus traukiama “random.org” pagalba. Yra 12 problemos sprendimo būdų (jas matysite straipsnio apačioje), tačiau jos visos nėra itin Jums palankios.
11. Nors straipsnis bus jau ir nebematomas viešoje erdvėje po 48 valandų, komentaruose žaidimas vis dar vyks, tad atidžiai stebėkite straipsnio komentarus ir google drive nuorodą.
12. Žaidimas po antro rato bus baigtas tiems žaidėjams, kurie bus neaktyvūs. Ir tokie žaidėjai nepretenduoja į prizinį fondą.

PRIZINIS FONDAS VISKAS KAS SUKAUPTA SIVID (kaip bus paskirstytas, sužinosite kitame straipsnyje, kai matysiu kiek užsiregistravusių dalyvių).

Pagarbiai:
konkurso organizatorė ir Pramogų Departamento vadovė
Previous article:
[SIVID] Nusikaltimas ir bausmė---> True story... (6 years ago)

Next article:
[SIVID] MONOPOLY ----> It's a show time (6 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Roxa | Exura | Aura | esim political game
Play on