Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

Gytmiestis


Redactor

588


39
Pasaka, kurią verta paskaityti (Political)
Posted 6 years ago by
Gytmiestis    
Report


Ar Ponas X pasielgė netinkamai?
Lithuania
73.52 % Taip
17.64 % Ne
8.82 % Taip, tačiau jis gi kovojo su bagotu ponu, tai jam atleidžiama
Total votes: 34

Hello folks, this article is dedicated to Lithuanians, nothing interesting here for you, however you can still vote this.
Šiandien pabūsiu piktų dėdžių pusėje byloje prieš man nesuprantamo mąstymo veikėją Poną X. Kodėl aš rašau straipsnį? Shouto simbolių limitas LABAI MAŽAS!
Istorinis kontekstas: likus maždaug 2 min 40 sek iki mūšio galo, beveik kaip tikras BH hunter'is, (trofėjų medžioklis) pagrindinis pasakos veikėjas vardu Ponas X. pradėjo šaudyt. Pykšt pokšt, pew pew pew, tratatatatata ir visoki kitoki garsai pradėjo aidėti Ukrainos žemelėje, tiksliau ten, kur tikrame gyvenime „pokštauja“ vadinamieji separatistai ir ukrainiečių armija. Bet užteks tos tikrovės ir jos šių dienų politinės situacijos. Šaudė iš pažiūros lietuvis, su Lietuvos pilietybe, bent jau tokia nurodyta pase. Ma jį galas, tegul šaudo, svarbu pats nenusišauna, bent jau taip atrodė iš pradžių. Tačiau nusivalius akinius (pas autorių akiniai -3,75 — autoriaus pastaba), pasirodė, kad tasai lietuvaitis šaudo iš kitos barikadų pusės. Iš vienos pusės pažiūrėjus, gerai, kad LT pusėj buvo mažai šaudančių — mažai sužeistų, tačiau iš kitos pusės — kova pralošta.
Tai va tokia ta istorija. Tęskim. Mąstytojas pamąstęs logiškai, nerado protingų motyvų, kodėl vertėjo šaudyti tiek, kad Lietuva praloštų raundą, todėl nusprendė, kad žmogeliui galbūt su protu ne viskas gerai, pasigooglinęs sužinojo, kad žmonės sergantys Dauno liga, kurią aprašė mokslininkas Daunas, yra protiškai atsilikę. Visų tų savo keistų minčių vedamas, jis viešai paklausė, ar tas vaikis, kuris šaudė galėtų būti „VAIKAS DAUNAS“?
Iškart atsirado palaikančių Mąstytoją, tačiau buvo ir tokių, kurie nėjo pasroviui ir turėjo kitokią nuomonę. Vienas tokių kaltinamojo gynėjų pareiškė, kad kaltinamasis Ponas X turi teisę daryti ką tik panorėjęs. Geriau pamąsčius, iš ties paklausi savęs, kas man draudžia vogti plytas iš statomo namo? Ateinu ir pasiimu ir man giliai похуй. Tuo tarpu mąstant, kas gi iš tikrųjų draudžia pyzdint plytas, prašneko ir patsai Ponas X. Jis teisinosi, kad tai darė ne iš gero gyvenimo, o dėl to, kad jam reikia turėt už ką duonos nusipirkt (nepamirštam fakto, kad kovojimas taip pat kainuoja, ir retai atsiperka), taip pat, apkaltino didžiai gerbiamą, jo didenybės karaliaus, kuris šioje pasakoje negavo vaidmens, patarėją, kad jis pats tai daro, tačiau pateikti pavyzdžio nesugebėjo. Vėliau pasireiškė pats pikčiausias ir griežčiausias dėdė, toks visas didelis ir bagotas, jis pasakė, kad jeigu ir šaudai prieš Lietuvą, tai reikėtų šaudyti taip, kad niekas nenukentėtų ir kova nebūtų pralošta, taip pat pasakė, kad mūsų kariuomenė užsiėmusi, ir kiekviena gyvybė ir ginklas bei skydas labai brangūs. Ponas X pasakė, kad to nesuprato ankščiau, nors tiesą pasakius, tai matėsi net ir aklam žmogui. Tada piktasis turtingasis dėdė retoriškai paklausė, ar kaltinamasis galvą naudoja, tik tam, kad į kūną neprilytų?.. Na, kaip jau buvo minėta, Mąstytojas manė, kad tam žmogeliui su mąstymu galbūt kažkas neg erai. Taigi tasai, keisto mąstymo kaltinamasis, nesupratęs kas yra retorinis klausimas, pasakė, kad jis nemato tikslo uždavinėti tokius durnus klausimus, todėl neatsakinėsiąs. Pasigirdo plojimai.

PASAKOS PABAIGA
Klausimai:
Kas man draudžia pyzdint kaimyno plytas?
Ar mes apkaltindami kitą turime argumentų?
Ar mes žinome kas yra retoriniai klausimai?
Ar mes matydami neteisybę stengiamės kažką pakeisti, ar tik kalbam, bet nieko nedarom?
Susigalvok kitą klausimą pats.

P.S. Visi pasakos veikėjai yra išgalvoti asmenys, pasakos turinys irgi išgalvotas.

Previous article:
Voldemortas — Kandidatas į sLietuvos prezidento postą x4 (6 years ago)

Next article:
10001 (5 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Aura | Vita | Nova | esim political game
Play on