Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

new kaveh2


Redactor

37


34
فرهگ لغت اختصاری بازی (Political)
Posted 6 years ago by
new kaveh2    
Report
خیلی از دوستان جدیدمون توی بازی در مورد اصطلاحات اختصاری که بعضا توی شات‌ها یا مقالات استفاده میشه دچار سردرگمی هستند و معنیشون رو متوجه نمیشن، که البته حق هم دارند. همه ما روزهای اولی که به بازی اومدیم این مشکل رو داشتیم
برای حل این مشکل دوستان تازه وارد، توی این مقاله تعدادی از اصطلاحات و اختصارات بازی رو توضیح میدم، امیدوارم که کمکی باشه برای دوستانمون


PTO = Political Take-over. A group of foreign citizens (who has no link with the community) takes the power. Most of the time, they are hostile to the country that they want to take power
تصاحب سیاسی = یعنی یه گروه شهروند خارجی که با مردم واقعی اون کشور در ارتباط نیستند قدرت رو بگیرند . معمولا هم با کشور ی که تصاحب سیاسیش می کنند دشمن هستند

ATO = Anti Take-over. It is the opposite of a PTO. It is an exercise who consist to kill (or reduce effects) of a PTO
برعکس تصاحب سیاسی = یعنی یک عده سعی می کنند به هر روشی جلوی تصاحب سیاسی خارجی ها رو بگیرند

CS = Citizenship
تبعیت

CP = Country President
رئیس جهور

PP = Party President
رئیس حزب

CM = Congress Member
نماینده مجلس

VP or VCP = Vice President
معاون رئیس جمهور

MoD = Minister of defence
وزیر دفاع

MoFA = Minister of Foreign Affairs
وزیر خارجه

MoF = Ministry of Finances
وزیر مالی یا اقتصاد

MoE = Ministry of Education
وزیر آموزش

MU = military unit
واحد نظامی یا همان ارتش

DMG = Damage - the influence/effect that someone has put into the battle/battlefield
دمیج یا همان تخریبی که با هر بار فشار دادن دکمه فایت در جنگ وارد میکنید

MPP = Mutual protection pact. It is an military alliance between 2 countries
پیمان نظامی بین دو کشور

RW = Resistance War. A war in a specific region who have the goal to return it to its legal owner
انقلاب: یه جنگی در منطقه ای خاص که هدف از این جنگ برگردوندن اون شهر به کشوری که صاحب قانونی اون شهر باشه
CW = Civil War
شورش داخلی، هنگامی‌که یک گروه بر علیه رییس جمهور کنونی و به قصد برکناری وی قیام کنند و یک جنگ داخلی به راه بیاندازند

RH = Resistance Hero. A citizen who supported a Resistance war
قهرمان انقلاب = کسی که یه انقلاب رو ساپورت کنه

BH = Battle Hero. The citizen who inflicted the biggest amount of damages in a mini
قهرمان جنگ=کسی که بیشترین تخریب رو در یک مینی بتل می زنه

TW = Training War. It is a war who is organized by the 2 countries with the goal to help citizens to achieve a higher rank
جنگ تمرینی
جنگی که صرفا برای افزایش رنک شهروندان انجام می شه و از روی دشمنی نیست و توافقی بین دو طرف انجام می شه

SS = Super Soldier. It is the medal that you receive after 30day training
سربازخفن :دی = مدالی که بعد از هر ۳۰ تمرین بهتون می ده

DoW = Declaration of war. It is the proposal launched by a country president to attack another country (and it costs gold)
اعلان جنگ=یه لایحه هست که رئیس جمهور می ده تا به کشوری حمله بکنه و گلد هم مصرف می شه در ازای شروع جنگ به این روش

FF = Food fights, It is the amount of time that you can hit on the button « fight » with using your food and gifts
فود فایت=تعداد دفعاتی که با مصرف غذا و گیفت می تونید دکمه ی فایت رو بزنید

HP = health pack
‫بسته سلامتی، شامل فود و گیفت. در بازار به صورت اختصاری برای خرید و فروش فود و گیفت به صورت همزمان، از این عبارت استفاده می‌شود

Tank = a Citizen who have a lot of strength and gold. He uses more than his food fights to inflict a lot of damages.
تانک= یه شهروند که قدرت نظامی و رنک بالایی داره و میتونه مقدار دمیج بالایی داشته باشه، معمولا بالای ۵۰۰هزار با اسلحه کیو۱ و بیشتر

Q = Quality, often used to ask the quality of your companies or products
کیفیت= معمولا برای پرسیدن کیفیت کارخونه و یا محصولات استفاده میشه و در بازار با ستاره در زیر اجناس یا کارخونه‌ها نشون داده میشه

DC = Daychange, the moment when another day arrives. In Iran, Daychange is around 2.AM
زمان تغییر روز = زمانی که ساعت بازی صفر میشه

BB = Babyboom, it is when a lot of player arrives on the country in a short laps (mainly after they saw ads somewhere)
انفجار بچه =وقتی که تعداد زیادی بازیکن در زمان کوتاه به یک کشور اضافه می شوند

Multi = Multi account. Someone who uses another account on e-sim (which is not tolerated by admins)
مولتی=استفاده از چند اکنت

FP = forfeit point, You receive them after doing something wrong (or something that admins have not liked )
امتیاز جریمه = وقتی امتیاز جریمه می گیرید که یه کار اشتباه انجام بدید یا ادمین با یه چیزی از شما حال نکنه، که به صورت یک اخطار توسط یکی از اپراتورها بهتون داده میشه

V - abbreviation for saying "voted" or "I voted"
رای، در روزنامه ها به معنای این است که به نوسنده مقاله اعلام میکنید که به مقاله‌ی او رای داده‌اید
S - abbreviation for "subscribe".
اشتراک، در روزنامه ها به معنای این است که به نوسنده مقاله اعلام میکنید که مشترک روزنامه وی شده‌اید

o/ - welcome
خوش آمد گویی
o7 - salute
سلام، احترام نظامی

LC = Local Currency /=/ CC = Country Currency
‫پول محلی( ارز )

t1,t2,t3,......
منظور دقایق باقی مونده از یک جنگ هست
‫برای مثال اگر به شما گفته شد t3 بجنگید یعنی تنها در ۳ دقیقه آخر راند فایت بزنید و تا قبل از این از جنگیدن خودداری کنید


با تشکر از کیاوش عزیزکه این مقاله رو از ایشون گرفتم

آرتیکل کمک کننده اول
آرتیکل دوم
آرتیکل سوم
بقیه هم اگه ارتیکل داشتن بگن من همینجا بزارم


Previous article:
شات باکس چرا وچگونه؟ (6 years ago)

Next article:
انواع مدال (6 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Zuna | Deriva | Pandemia | Euforia | esim political game
Play on