Login:
Password:

Forgot password? Register

Article


14
''Човек пева после рата'' (Fun)
Posted 1 year ago by
MisterX99    
Report


Душан Васиљев:

Ја сам газио у крви до колена,
И немам више снова.
Сестра ми се продала
И мајци су ми посекли седе косе.
И ја у овом мутном мору блуда и кала
Не тражим плена:
Ох, ја сам жељан зрака! И млека!
И беле јутарње росе!

Ја сам се смејао у крви до колена,
и нисам питао: зашто?

Брата сам звао душманом клетим,
И кликтао сам кад се у мраку напред хрли,
И онда лети к врагу и Бог, и човек, и ров!

А данас мирно гледам како ми жељену жену
губави бакалин грли,
и како ми с главе разноси кров; -
и немам воље – ил немам снаге – да му се светим.

Ја сам до јуче покорно сагибо главу
И бесно сам љубио срам.
И до јуче нисам знао судбину своју праву –
Али је данас знам!

Ох, та ја сам Човек! Човек!
Није ми жао што сам газио у крви до колена
и преживео црвене године клања,
ради овог светог сазнања
што ми је донело пропаст.

И ја не тражим плена:
Ох, дајте мени још само шаку зрака
И мало беле, јутарње росе –
Остало вам на част!
**************************************
Само за вас:MisterX99

Previous article:
"Interview Show" (ENG) (1 year ago)

Next article:
"Плач матере човекове" (1 year ago)


Comments (3)
07-04-2017 14:26:56
(1 year ago)


Nije mi žao što sam gazio u krvi do koljena
i preživio crvene godine klanja,
radi ovog svetog saznanja
što mi je donijelo propast.
I ja ne tražim plijena:
Oh, dajte meni još samo šaku zraka
I malo bijele, jutarnje rose -
Ostalo vam na čast!

07-04-2017 14:25:09
(1 year ago)


Ja sam gazio u krvi do koljena,
I nemam više snova.
Sestra mi se prodala
I majci su mi posjekli sijede kose.
I ja u ovom mutnom moru bluda i kala
Ne tražim plijena:
Oh, ja sam željan zraka! I mlijeka!
I bijele jutarnje rose!
Ja sam se smijao u krvi do koljena,
i nisam pitao: zašto?
Brata sam zvao dušmanom kletim,
I kliktao sam kad se u mraku napred hrli,
I onda leti k vragu i Bog, i čovjek, i rov!
A danas mirno gledam kako mi željenu ženu
gubavi bakalin grli,
i kako mi s glave raznosi krov; -
i nemam volje - il nemam snage - da mu se svetim.
Ja sam do juče pokorno sagiba glavu
I bijesno sam ljubio sram.
I do juče nisam znao sudbinu svoju pravu -
Ali je danas znam!
Oh, ta ja sam Čovjek! Čovjek!

07-04-2017 7:20:52
(1 year ago)


vote misteruNew comment
Message:

Characters remaining:

1000


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Primera | Secura | Suna | XIX | Xaria | agar new modes play new modes
Play on